Hóa chất Đức Giang có quý thứ 4 liên tiếp lãi trên ngàn tỷ

0
78

Trong BCTC hợp nhất quý 3/2022 mới công bố, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSEDGC) báo lãi ròng hơn 1.4 ngàn tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2021.

Ông lớn ngành hóa chất DGC lại có một quý kinh doanh đầy bùng nổ. Cụ thể, trong kỳ, DGC báo doanh thu gần 3.7 ngàn tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 40%, lên hơn 2 ngàn tỷ đồng. Kết quả, DGC đạt lợi nhuận gộp hơn 1.6 ngàn tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2022 của DGC

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh lên 143 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ. Các hạng mục chi phí đều tăng nhưng không đáng kể, như chi phí tài chính tăng 38% (lên gần 15 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 18% (gần 145 tỷ đồng), hay chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11% (gần 34 tỷ đồng). Nhờ tình hình kinh doanh tăng trưởng tốt, DGC lãi ròng quý 3 hơn 1.4 ngàn tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Sau 9 tháng năm 2022, DGC đạt doanh thu, lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt là 11.3 ngàn tỷ đồng, 4.9 ngàn tỷ đồng và 4.5 ngàn tỷ đồng, tăng 86%, gấp 4.4 và 4.2 lần cùng kỳ. Kết quả này tương ứng với hơn 93% kế hoạch doanh thu và vượt gần 41% mục tiêu lợi nhuận đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

DGC có quý thứ 4 liên tiếp lãi trên ngàn tỷ đồng

Đây là quý thứ 4 liên tiếp, DGC báo lãi hơn ngàn tỷ đồng kể từ quý 4/2021. Đáng chú ý, sau quý 2/2022 lãi khủng với mức lợi nhuận ròng tăng đột biến gần 1.5 ngàn tỷ đồng – từ 322 tỷ đồng cùng kỳ lên gần 1.8 ngàn tỷ đồng, HĐQT DGC thông qua nghị quyết đặt mục tiêu đầy tự tin cho quý 3 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4.06 ngàn tỷ đồng và hơn 1.3 ngàn tỷ đồng. Với kết quả vừa công bố, dù không hoàn thành mục tiêu doanh thu nhưng lãi sau thuế của DGC đã vượt 16% kế hoạch.

Thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của DGC đạt hơn 12.7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 50% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (là khoản tiền gửi đến ngày đáo hạn) gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên gần 7.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 58% tỷ trọng tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương giảm 47%, còn 65 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên hơn 1.2 ngàn tỷ đồng (+58%), chủ yếu là các khoản thu khách hàng bên thứ 3. Hàng tồn kho tăng hơn 10% lên 1.5 ngàn tỷ đồng, chiếm 12% tỷ trọng tài sản, đa phần là nguyên vật liệu và thành phẩm hàng hóa.

Một số khách hàng phải thu ngắn hạn có tỷ trọng trên 10% của DGC

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2022 của DGC

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn của DGC tại thời điểm 30/09 giảm còn gần 1.78 ngàn tỷ đồng (-18%). Công ty có hơn 876 tỷ đồng tiền vay nợ thuê tài chính ngắn hạn với các ngân hàng Vietcombank, HSBCBIDV, và đã tất toán các khoản nợ với Shinhan Việt Nam (44 tỷ đồng) cùng Vietinbank (54 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên gần 11 ngàn tỷ đồng, trong đó nổi bật là vốn góp của chủ sở hữu, tăng lên 3.7 ngàn tỷ đồng (gấp 2.2 lần đầu năm); và nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế gần 5.2 ngàn tỷ đồng (tăng 76%).

DGC được đổi tên từ CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, hoạt động từ tháng 03/2004, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, cho thuê nhà xưởng, sản xuất buôn bán các mặt hàng hóa chất, cùng các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng… Thời điểm cuối tháng 09/2022, Doanh nghiệp có 7 công ty con, trong đó 1 công ty con gián tiếp là CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) – sở hữu thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (chiếm 51%).

Sau thời gian đi xuống cùng thị trường, gần đây, giá cổ phiếu DGC đang tăng lại. Kết phiên 19/10, thị giá là 81,500 đồng/cp, tăng 21% so với đáy gần nhất là 67,300 đồng/cp ngày 07/10.

Diễn biến giá cổ phiếu DGC từ đầu năm 2022

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here