IJC ước lãi sau thuế 9 tháng giảm 13%

0
64

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSEIJC) vừa thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng và dự kiến cho cả năm 2022.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng của IJC đạt 1,782 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 63% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt 483 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, thực hiện được 71% kế hoạch đề ra.

Công ty dự kiến tổng doanh thu hợp nhất cho cả năm 2022 đạt 2,397 tỷ đồng, thực hiện được 85% kế hoạch, giảm 9% so với kết quả năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 704 tỷ đồng, vượt 3% chỉ tiêu và tăng 13% so với năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá IJC bắt đầu lao dốc từ cuối tháng 8 đến nay, hiện đang được giao dịch quanh mức 15,150 đồng/cp (9h44 phiên sáng 18/10), giảm 38% so với phiên 24/08 (24,100 đồng/cp). Thanh khoản bình quân trên 2 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu IJC từ đầu năm đến nay

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here