Khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc 3 ngân hàng; xây dựng phương án xử lý SCB

0
21

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc đối với 03 ngân hàng mua bắt buộc, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2024; khẩn trương xây dựng phương án xử lý đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; điều hành hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay; rà soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn; cơ cấu lại các khoản vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng.

Tăng cường khả năng tiếp cận và thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; nghiên cứu, chỉ đạo nâng quy mô cho vay của gói tín dụng 15 nghìn tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Tích cực triển khai, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024, sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc đối với 03 ngân hàng mua bắt buộc, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2024; khẩn trương xây dựng phương án xử lý đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

nguồn: CafeF

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here