Lãi ròng 9 tháng của Viglacera Hạ Long “lao dốc” 98%

0
71

CTCP Viglacera Hạ Long (HNXVHL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022. Trong đó, Công ty lỗ ròng hơn 4.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của VHL “lao dốc” 98%, còn vỏn vẹn hơn 570 triệu đồng.

Quý 3/2022, VHL ghi nhận doanh thu hơn 355 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán xấp xỉ cùng kỳ, đạt hơn 311 tỷ đồng, do đó lợi nhuận gộp giảm 21%, còn hơn 44 tỷ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 15.25% xuống 12.43%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2022 của VHL. Đvt: Tỷ đồng

Mặc dù phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 22% và 11% so với cùng kỳ, song chi phí bán hàng tăng 37% lên gần 32 tỷ đồng cùng với phần lỗ trong công ty liên kết gần 2 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi gần 180 triệu đồng, khiến Công ty lỗ thuần hơn 5 tỷ đồng.

Kết quả, VHL lỗ ròng hơn 4.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 12 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân Công ty lỗ sau thuế quý 3/2022 do giá vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt giá than gấp đôi cùng kỳ (đây là nhiên liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm trong toàn hệ thống các Công ty con, Công ty liên kết của VHL). Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trong kỳ giảm dẫn đến doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VHL thu về hơn 1,187 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ; lãi ròng giảm tới 98%, chỉ còn hơn 570 triệu đồng.

Năm 2022, VHL đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1,923.6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 17.6% và tăng 42% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, Công ty thực hiện được 61.7% chỉ tiêu doanh thu và 8.2% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Cân đối kế toán tại ngày 30/09/2022 của VHL. Đvt : Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của VHL đạt hơn 1,116 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 45% tổng cơ cấu tài sản, đạt hơn 503 tỷ đồng (tăng 20%); chiếm chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm với hơn 483 tỷ đồng (tăng hơn 16%). Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 50.5 tỷ đồng, tăng 41%.

Trong kỳ, VHL có phát sinh thêm hơn 1.3 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, gấp gần 9 lần đầu năm, do Công ty sửa chữa lớn tại các nhà máy bao gồm Nhà máy Tiêu Giao, nhà máy Cotto, nhà máy Hoành Bồ và Công ty Clinker.

Nợ phải trả tại thời điểm này là 506.8 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ thuê ngắn hạn hơn 187 tỷ đồng, tăng 63%; ngược lại, vay nợ thuê dài hạn gần 13 tỷ đồng, giảm 33%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here