LÃI SUẤT GIẢM, NGÀNH NÀO ĐƯỢC HƯỞNG LỢI LỚN NHẤT ?

0
107

 

Với thông tin về việc tiếp tục giảm mức trần huy động ở mức 0,5%, chúng tôi đánh giá điều này sẽ tác động tích cực tới những nhóm ngành có tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức cao. Trong đó bao gồm: Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản và Xây dựng.

Về góc nhìn lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này khi đánh giá mức độ tương quan với lãi suất có thể thấy chúng có tương quan ngược nhau.

Ước tính mức lãi suất cho vay giảm sẽ tác động tích cực gia tăng lợi nhuận trước thuế ở một số nhóm ngành có tỷ lệ nợ vay lớn (dùng lợi nhuận trước thuế 2022 làm cơ sở ước tính):

Với kịch bản trung tính nhất ở mức giảm lãi suất cho vay xuống 0,5%, sẽ giúp cho ngành Thép có phần cải thiện tăng lợi nhuận trước thuế lớn nhất ở mức 4,2%, và nhóm thực phẩm có mức biến động thấp nhất với 1,1%.

(Nguồn: Mirae Asset)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here