Liệu bạn đã vẽ Fibonacci Hồi quy (Thoái lui) đúng?

0
80

Một trong những cách mà bạn sẽ tạo ra các thiết lập cụ giá Fibonacci là bằng cách xác định các mức hồi quy trên nhiều dao động của biểu đồ bạn đang phân tích. Trong những năm qua, tối đã chứng kiến các học sinh của mình mắc lỗi bằng việc sử dụng một số dao động sao trong phân tích của họ. Tôi hy vọng rằng các ví dụ sau đây sẽ chỉ ra cho bạn cách tránh các loại lỗi sai tương tự đó.

Các mức Fibonacci hồi quy đúng

Trong Hình 3-14, chúng ta đang xem biểu đồ hàng ngày của Home Depot. Tôi đã các định một số loại dao động có tể được sử dụng phân tích của chúng ta để có thể tìm ra các vùng hỗ trợ tiền năng. Khi xác định các mức hỗ trợ tiềm năng của một dao động từ thấp đến cao, bạn cần xác định chúng từ những đáy lên đỉnh trên biểu đồ.

Ví dụ: Trong biểu đồ này, ngoài việc xác định từ đáy ngày 20/10/2006 lên đỉnh ngày 03/01/2007, bạn cũng có thể xác định các tỷ lệ Fibonacci từ những đáy khác lên đỉnh ngày 03/01/2007. Các dao động khác tôi sẽ chạy từ đáy ngày 14/11/2006 lên đỉnh ngày 03/01/2007, đáy ngày 28/11/2006 lên đỉnh ngày 03/01/2007, đáy ngày 12/12/2006 lên đỉn 03/01/2007, và đáy ngày 26/12/2006 lên đỉnh ngày 03/01/2007. Tất cả những dao động này sẽ điều có giá trị trong việc xác định ra các mức hỗ trợ tiềm năng khi thị trường giảm xuống từ đỉnh ngày 03/01/2007. Khi bạn chạy nhiều lần hồi quy giá, bạn sẽ thấy rằng một cố mức này sẽ chồng chéo lên nhau (đây là những gì chúng ta muốn thấy).

Liệu bạn đã vẽ Fibonacci Hồi quy (Thoái lui) đúng?
Hình 3 – 14

Các mức Fibonacci hồi quy không đúng

Trong Hình 3-15, trên cùng biểu đồ này của Home Depot, tôi đang minh họa rằng có một số loại dao động không có giá trị trong việc xác định các mức hỗ trợ tiềm năng khi chúng ta giao dịch từ đỉnh ngày 03/012007 xuống. Các dao động này có thể có giá trị để xác định các mức hỗ trợ tiềm năng vào thời điểm khác, nhưng chúng sẽ không liên quan đến những phân tích của thị trường hiện tại. Nói cách khác, việc xác định các mức giá Fibonacci hồi quy từ đáy ngày 20/10/2006 lên đỉnh vào ngày 20/11/2006 sẽ không liên quan đến thị trường hiện tại, nơi chúng ta đang tìm kiếm các mức hỗ trợ cho việc giảm giá từ đỉnh ngày 03/01/2007. Nó sẽ có liên quan khi bạn đang tìm kiếm các mức hỗ trợ tiềm năng cho một sự hồi phục từ đỉnh ngày 20/11/2016. Tuy nhiên, khi giá vượt qua đỉnh ngày 20/11/2016, bạn sẽ phải sử dụng đỉnh mới tài thời điểm đó để xác định các mức hỗ trợ tiềm năng tiếp theo. Theo lý do đó, việc sử dụng đáy ngày 14/11/2006 lên đỉnh ngày 15/12/2006 hoặc sử dụng đáy ngày 11/11/2006 lên đỉnh ngày 15/12/2006 sẽ không liên quan đến việc phân tích của thị trường hiện tại, mặc dù nó sẽ có liên quan khi giá vẫn chưa vượt lên đỉnh ngày 15/12/2006. Tôi hy vọng những ví dụ trực quan này sẽ giúp bạn nhận ra được quan điểm của tôi.

Hình 3 – 15

Các mức hồi quy đúng từ cao xuống thấp

Hãy cùng xem trong một ví dụ hợp đồng dầu thô (Crude Oil Contract) mà nó chỉ ra cách thức phù hợp để xác định các mức hồi quy phức tạp đối với các mức kháng cự tiềm năng khi có thể xảy ra từ đáy ngày 31/10/2006. Khi xác định dao động từ cao đến thấp, chỉ cần nhớ rằng hãy lấy tất cả các đỉnh của bạn xuống đáy trên đồ thị, trong trường hợp này thì đáy ngày 31/10/2006. Ít nhất là bạn phải luôn luôn xác định được khoảng cách dao động từ đỉnh trên đồ thị đáy có trên đồ thị. Sau đó, để có thêm nhiều mức hồi quy, xác định thêm các dao động sau đây có liên quan đến việc xác định các mức kháng cự tiềm năng của thị trường tại thời điểm đó.

  • Đỉnh ngày 17/07/2006 xuống đáy ngày 31/10/2006.
  • Đỉnh ngày 08/08/2006 xuống đáy ngày 31/10/2006.
  • Đỉnh ngày 25/08/2006 xuống đáy ngày 31/10/2006.
  • Đỉnh ngày 28/09/2006 xuống đáy ngày 31/10/2006.
  • Đỉnh ngày 17/10/2006 xuống đáy ngày 31/10/2006.

Có một vùng dao động nhỏ nữa có thể được sử dụng trong trường hợp này, nhưng đỉnh của nó chỉ thấp hơn một chút so với đỉnh ngày 17/10/2006. Vì các đỉnh tương đối gần nhau, nên việc xác định thêm là không cần thiết, mặc dù chính xác thì bạn vẫn có thể xác định nó. Xác định hồi quy của tất cả các vùng dao động được liệt kê ở trên sẽ giúp tìm ra các vùng kháng cự tiềm năng có thể xảy ra của đợt tăng giá lại bắt đầu từ đáy ngày 31/10/2006. Tuy nhiên, nếu đáy này bị vi phạm, các mức hồi quy sẽ phải được xác định lại từ đáy mới.

Liệu bạn đã vẽ Fibonacci Hồi quy (Thoái lui) đúng?
Hình 3 – 16

Biểu đồ thứ hai của hợp đồng dầu thô, trong Hình 3-17, minh họa một số dao dộng giá không liên quan đến hoạt động thị trường hiện tại ở thời điểm đó vì các dạo động đó không được đo từ đáy được tạo ra trên đồ thị vào ngày 31/10/2006.

Ví dụ: Xác định mức Fibonacci hồi quy của dao động từ đỉnh ngày 17/07/2006 xuống đáy ngày 25/09/2006 sẽ không có giá trị cho phân tích giá hiện tại, vì đáy ngày 25/09/2006 sẽ không có giá trị cho phân tích giá hiện tại, vì đáy ngày 25/09/2006 sẽ không có giá trị cho phân tích giá hiện tại, vì đáy ngày 25/09/2006 đã bị vượt qua bởi một mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, các mức giá Fibinacci hồi quy đó sẽ có giá trị khi đáy ngày 25/092006 là đáy trên đồ thị. Các dao động khác cũng không có giá trị khi xác định từ đỉnh ngày 08/08/2006 xuống đáy ngày 04/10/2006, trên đồ thị này, ngày 31/10/2006 là ngày có đát được tạo ra.

Liệu bạn đã vẽ Fibonacci Hồi quy (Thoái lui) đúng?
Hình 3 – 17

Trước khi chuyển sang phần các phức Fibonacci mở rộng, tôi muốn giải quyết một câu hỏi trong hầu hết các bài thuyết trình của mình. Tôi luôn luôn được hỏi liệu các mức hỗ trợ cũ có thể trở thành các mức kháng cự mới hay không, hay liệu mức kháng cự cũ có thể trở thành hỗ trợ mới hay không. Câu trả lời là KHÔNG, đó đơn giản không pháp là một phần của phương pháp luận. Có những lần dường như đây là một sự trùng hợp, vì một thị trường sẽ có xu hướng được kéo trở lại vùng giá trước đó sai khi vùng đó đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, cách chính xác hơn để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự mới là xác định đỉnh/thấp nhất mới được tạo bởi diễn biến giá gần nhất. Chúng ta phải coi thị trường này như một vật năng động, có sự sống, một vật liên tục phát triển và tiếp tục phân tích nó theo hướng như vậy.

Liệu bạn có vẽ Fibonacci đúng chưa?

Nguồn: Sách Fibonacci Trading

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here