Lợi nhuận Bảo hiểm Agribank giảm 43% trong quý 3

0
94

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm 20% cộng thêm chi phí quản lý tăng 25% khiến lợi nhuận sau thuế của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI) giảm 43% trong quý 3/2022, xuống còn hơn 69 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của ABI lần lượt tăng 15% và gấp 3.1 lần so với cùng kỳ năm trước, giúp doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 525 tỷ đồng, tăng 9%.

Song, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 6%, đạt gần 492 tỷ đồng, do phí nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh đến 64%, lên gần 46 tỷ đồng.

Không những vậy, chi phí kinh doanh bảo hiểm, bao gồm chi phí bồi thường, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng mạnh, khiến tổng chi phí bảo hiểm tăng 30%, lên hơn 315 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm 20%, còn gần 177 tỷ đồng.

Thêm vào đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng nhẹ 9%, đạt hơn 33 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý tăng 25%, lên hơn 124 tỷ đồng nên sau cùng, lợi nhuận ròng của ABI giảm 43%, còn hơn 69 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABI thu về gần 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 42% so cùng kỳ, chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý lần lượt tăng 28% và 9%.

Năm 2022, ABI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 310 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty thực hiện được 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm mạnh 53% so cùng kỳ, xuống còn gần 22 tỷ đồng, chủ yếu do tiền chi bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 37%.

Tổng tài sản của ABI tính đến cuối quý 3/2022 tăng 6% so với đầu năm, lên mức hơn 3,511 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 77% tổng tài sản, tăng 8% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (168 tỷ đồng) tăng 15% và tài sản tái bảo hiểm (hơn 146 tỷ đồng) giảm 9% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phí phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 5% so với đầu năm, lên gần 1,798 tỷ đồng.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here