Lợi nhuận gộp là gì?

0
63

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp – gross profit (hay lãi gộp) là khoản tiền lời của doanh nghiệp sau khi khấu trừ hết các khoản tiền từ khi bắt đầu sản xuất và bán thành công sản phẩm: tiền sản xuất, phí dịch vụ và các khoản khác.

Lợi nhuận gộp phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) là chỉ số dùng để đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ chi phí

Trong đó:

  • Giá vốn hàng bán là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất hàng hóa gồm: nguyên vật liệu, kho hàng, marketing, quản lý doanh nghiệp, nhân sự, vận chuyển…
  • Doanh thu thuần là tổng doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại.

Lợi nhuận gộp sẽ đi đôi với tỷ suất lợi nhuận gộp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp hay còn gọi là hệ số biên lợi nhuận:

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu

Doanh nghiệp có thể tính tỷ suất lợi nhuận gộp và so sánh với mức trung bình của ngành để đánh giá xem liệu công ty có đang hoạt động tốt trên thị trường hay không. Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ vọng hoặc giảm, doanh nghiệp nên đánh giá lại những chi phí nào cần cắt giảm.

VD: Doanh nghiệp A thu về 3.000.000.000 VNĐ cho doanh thu bán hàng. Giả sử rằng chi phí hàng hóa bao gồm 1.000.000.000 VNĐ cho sản xuất vật tư và 500.000.000 VNĐ cho chi phí lao động

Như vậy, lợi nhuận gôp của doanh nghiệp A sẽ được tính như sau:

3.000.000.000 – (1.000.000.000 + 500.000.000) = 1.500.000.000 VNĐ

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, công ty có mức lợi nhuận gộp là 1.500.000.000 VNĐ

Đặc điểm của lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp được coi là “thước đo thành công” của mỗi doanh nghiệp. Chỉ số này sẽ cho biết hiệu quả sử dụng lao động và nguyên vật liệu của doanh nghiệp trong việc sản xuất các dịch vụ, hàng hóa.

Lợi nhuận thường xuất hiện trong các báo cái tài chính của doanh nghiệp. Có nhiều loại chi phí sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, như:

  • Nguyên vật liệu
  • Chi phí cho người lao động
  • Phí thiết bị
  • Tiền dịch vụ ngân hàng khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng
  • Các chi phí trong quá trình sản xuất: vận chuyển, kho…

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp

Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, các yếu tố tác động tới lợi nhuận gộp cần được quản lý chặt chẽ.

Lợi nhuận gộp giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực với nhau hơn. Do đây là chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên qua lợi nhuận gộp, nhà đầu tư có thể đánh giá được khả năng phát triển của doanh nghiệp đó. Qua đó, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào lợi nhuận gộp để đánh giá một doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp càng cao thể hiện công ty hoạt động tốt và sức khỏe tài chính tốt.

Bên cạnh lợi nhuận gộp, còn có nhiều yếu tố khác cần được đánh giá như: quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh… để có cái nhìn chính xác nhất về nội tại của doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here