MBCapital: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

0
279

Ngày 21/05/2020, Công ty quản lý quỹ đầu tư MB đã tổ chức chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân đội, Thượng tướng Lê Hữu Đức; Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng cùng các đại biểu và cổ đông chiếm tỷ lệ gần 98% tổng số cổ phần hiện hành.

Thượng tướng Lê Hữu Đức- Chủ tịch HĐQT MB – đại diện cổ đông lớn Ngân hàng Quân đội phát biểu tại Đại hội, nhất trí với các nội dung Báo cáo tại Đại hội, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của toàn Công ty hoàn thành các mục tiêu kế hoạch.

Thượng tướng Lê Hữu Đức- Chủ tịch HĐQT MB – đại diện cổ đông lớn Ngân hàng Quân đội phát biểu tại Đại hội, nhất trí với các nội dung Báo cáo tại Đại hội, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của toàn Công ty hoàn thành các mục tiêu kế hoạch.

Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, MB Capital đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty luôn phát triển bền vững, hiệu quả, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Kể từ khi thành lập, MBCapital là công ty thành viên duy nhất của Ngân hàng thực hiện chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. Cổ tức năm 2019 sẽ được MBCapital chi trả 15% cho các cổ đông bằng tiền mặt.

Năm 2019, 2/3 quỹ do Công ty quản lý có mức tăng trưởng cao so với bình quân thị trường, đặc biệt là quỹ JAMBF tăng trưởng 19.7%, đứng đầu thị trường. Công ty được Ngân hàng đánh giá cao trong công tác quản trị – điều hành: quản trị công ty minh bạch, hiệu quả tốt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Với mục tiêu bảo đảm tối ưu quyền lợi của cổ đông cũng như quyền lợi cho các nhà đầu tư của các quỹ/danh mục, trong điều kiện nền kinh tế và thị trường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, MB Capital sẽ tiếp tục phát huy các ưu điểm, tích cực triển khai nhiều giải pháp kinh doanh mới, sản phẩm mới; khai thác thế mạnh của MB và các công ty thành viên, giữ vai trò quản lý đầu tư tài chính tập đoàn, thực hiện các giải pháp tăng năng lực thông qua việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài. Lãnh đạo Ngân hàng cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ hoạt động của Công ty.

Năm 2020, MBCapital cùng với Khối CIB và Khối Khách hàng cá nhân MB sẽ triển khai mạnh mẽ sản phẩm chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu và sản phẩm Ủy thác đầu tư cá nhân dành cho các khách hàng cá nhân cao cấp của MB. Bên cạnh đó, cùng với hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến, Công ty cũng đang triển khai tiếp phương án online cho các các sản phẩm bán chéo, liên kết nhằm gia tăng tiện ích cũng như đem đến cho khách hàng các trải nghiệm giao dịch một cách an toàn, hiệu quả nhất.

Nguồn: Vietstock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here