MBS báo lãi quý 3 giảm 34%

0
73

CTCP Chứng khoán MBS (HNX: MBS) công bố BCTC quý 3/2022 với lãi sau thuế hơn 121 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Các mảng môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành đều sụt giảm về doanh thu. Ngược lại, mảng cho vay tích cực khi dư nợ và doanh thu đều tăng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2022 của MBS

Theo báo cáo quý 3 vừa công bố, doanh thu môi giới của MBS ghi nhận hơn 151 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Một số mảng khác cũng sụt giảm mạnh về doanh thu. Doanh thu bảo lãnh phát hành quý 3 ở mức 14 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tư vấn chỉ đạt 5.6 tỷ đồng, giảm tới 83%.

Ngược lại, mảng cho vay của MBS vẫn có sự tăng trưởng doanh thu. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 190 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Ở mảng tự doanh, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tới ngày đáo hạn HTM tăng 55%, đạt 28 tỷ đồng.

Quý này, khoản lỗ từ tài sản FVTPL của MBS chỉ ở mức gần 5 tỷ đồng. Trừ đi chi phí tự doanh, mảng này ghi lãi 16.3 tỷ đồng. Cùng kỳ, tự doanh MBS lãi gần 50 tỷ đồng nhờ ghi âm hơn 100 tỷ đồng đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành.

Chi phí hoạt động của MBS ở mức 152 tỷ đồng, giảm 12%. Tuy nhiên, chi phí tài chính lên tới gần 100 tỷ đồng, tăng 19%. Kết thúc quý 3, Công ty báo lãi sau thuế hơn 121 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của MBS đạt gần 442 tỷ đồng, tăng 6%.

Cuối quý 3, tổng tài sản của MBS đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Phần lớn tài sản của Công ty nằm ở các tài sản tài chính ngắn hạn. Cụ thể, các khoản cho vay có giá trị hơn 7.1 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, số dư cho vay margin đạt 6.6 ngàn tỷ đồng, tăng 8%.

Danh mục tài sản tài chính  FVTPL ở mức gần 600 tỷ đồng, giảm 65% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) tăng 13%, lên mức 1,785 tỷ đồng. Khoản mục bao gồm hơn 1.78 ngàn tỷ đồng tiền gửi có kỳ dưới 1 năm và 432 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm.

Giá trị tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng tăng mạnh hơn 7 lần lên 995 tỷ đồng, do Công ty mua thêm 876 tỷ đồng trái phiếu.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của MBS chiếm tỷ trọng 68%. Cuối quý 3, MBS ghi nhận số dư cho vay ngắn hạn hơn 6.8 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here