MIM tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán nhấn mạnh khả năng hoạt động liên tục

0
103

Sau soát xét, lỗ ròng của CTCP Khoáng sản và Cơ khí (HNX: MIM) tăng thêm gần 3 tỷ đồng và còn nhận thêm ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục.

So với báo cáo tự lập, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% và lỗ từ hoạt động khác tăng thêm 2.6 tỷ đồng sau soát xét.

Giải trình về các con số chênh lệch trên, MIM cho biết sau khi lập và nộp báo cáo tài chính quý 2/2022, Công ty đã rà soát lại công nợ, chi phí, hàng tồn kho. Do đó, Công ty đã trích bổ sung thêm chi phí từ các nghiệp vụ sau: xóa nợ phải thu khác gần 179 triệu đồng, trích dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 356 triệu đồng và ghi giảm hàng tồn kho hơn 2.4 tỷ đồng. Việc trích bổ sung các chi phí trên đã làm Công ty tăng lỗ ròng 6 tháng thêm hơn 2.9 tỷ đồng, từ lỗ hơn 3 tỷ đồng trong báo cáo tự lập lên lỗ gần 6 tỷ đồng sau soát xét.

Không những vậy, đơn vị kiểm toán còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của MIM do Công ty bị Cục thuế thành phố Hà Nội áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng để thi hành thông báo tiền thuế nợ và tiền nộp chậm do Công ty còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế trên 121 ngày.

Đến thời điểm 30/06/2022, toàn bộ số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty khoảng 13.7 tỷ đồng, nợ tiền bảo hiểm xã hội và tiền chậm nộp bảo hiểm khoảng 5.4 tỷ đồng đã quá hạn nộp theo quy định. Mặt khác, quyền khai thác quặng Mangan mỏ Làng Bài tại chi nhánh Tuyên Quang đã hết hạn được phép khai thác từ cuối tháng 02/2013. Công ty đã gửi công văn lên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản xin được tiếp tục đầu tư khai thác mỏ Làng Bài, làm thủ tục đóng mỏ theo giấy phép khai thác cũ và đang hoàn thiện hồ sơ để xin được cấp giấy phép mới để tiếp tục khai thác mỏ Làng Bài.

Trong khi cùng kỳ năm trước có lãi ròng gần 3 tỷ đồng thì kết quả kinh doanh doanh nửa đầu năm nay của MIM ảm đạm do doanh thu thuần giảm nhưng giá vốn lại tăng. Thêm vào đó, chi phí quản lý và chi phí tăng do Công ty trích dự phòng nợ phải thu và ghi giảm giá trị hàng tồn kho.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here