Một doanh nghiệp khai khoáng lỗ ròng quý 3 hơn 350 tỷ, âm vốn chủ sở hữu gần 18 tỷ

0
82

Dù doanh thu tăng mạnh nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (HNXTC6) lỗ ròng hơn 350 tỷ đồng trong quý 3/2022. Kết quả 9 tháng đầu năm theo đó lỗ ròng gần 348 tỷ đồng.

Trong quý 3, doanh thu thuần của TC6 hơn 422 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty lại kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến lỗ gộp gần 313 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 29 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, TC6 lỗ ròng hơn 350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 400 triệu đồng.

Bức tranh ảm đảm quý 3 khiến kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cũng trở nên bết bát. Cụ thể, dù doanh thu thuần vẫn tăng 30%, đạt 2,034 tỷ đồng, nhưng vì kinh doanh dưới giá vốn, TC6 lỗ ròng gần 348 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của khoản lỗ nặng, TC6 lỗ lũy kế gần 345 tỷ đồng tại ngày 30/09/2022. Bên cạnh đó, do vốn góp của chủ sở hữu chỉ gần 325 tỷ đồng, Công ty âm vốn chủ sở hữu gần 18 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của TC6. Đvt: Tỷ đồng

Giải thích cho khoản lỗ ròng gần 348 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, TC6 cho biết sản lượng than sản xuất và chế biến 9 tháng giảm sâu so với kế hoạch năm 2022 (bao gồm than nguyên khai và than chế biến từ đất đá lẫn than). Cụ thể, thực hiện 9 tháng chỉ gần 1.5 triệu tấn, trong khi kế hoạch là 3 triệu tấn, tương đương 49.4% kế hoạch. Mặt khác, các chi phí cố định như khấu hao, thuê xe hoạt động, bảo hiểm, chi phí chung, chi phí quản lý… lại tăng mạnh.

Bên cạnh đó, than tiêu thụ 9 tháng chỉ hơn 1.6 triệu tấn, trong khi kế hoạch 2.98 triệu tấn, tương đương 54.1% kế hoạch năm.

Ngoài ra, TC6 còn cho biết thời tiết không thuận lợi, mưa sớm và lớn hơn các năm trước. Trong 9 tháng đầu năm có 107 ngày mưa, tương đương vũ lượng 2,917 mm (trong đó, quý 3 có 47 ngày mưa – 1,811 mm); đợt mưa sớm tháng 2 có vũ lượng tương đối lớn làm điều kiện làm việc trong khai trường sản xuất bị xuống cấp nhiều; sang quý 2 thời tiết mưa nhiều, trong đó một số trận mưa có cường độ lớn, đặc biệt trận mưa lớn bất thường vào ca 1 ngày 10/05/2022 với cường độ rất lớn – vũ lượng 307 mm trong 3.5h; mưa lớn và ảnh hưởng con bão số 3, số 4 trong quý 3 (trong điều kiện khai trường đang khai thác đến giới hạn kết thúc đáy moong mức -300 m, diện khai thác đáy mỏ hẹp) điều kiện khai trường khó khăn, bờ mỏ cánh Bắc, cánh Nam tụt lún, nước moong dâng cao đột biến; sau các đợt mưa lớn phải tổ chức khắc phục mất nhiều thời gian ảnh hưởng lớn đến tiến độ và sản lượng than khai thác, không đạt kế hoạch.

TC6 còn cho biết do chất lượng than nguyên khai khai thác 9 tháng đầu năm không đạt kế hoạch (phần than dưới sâu chất lượng tốt, không lấy được theo kế hoạch); độ tro than NK khai thác thực hiện 39.84%, trên kế hoạch 37.45%, tăng 2.39% làm giảm chất lượng than sản xuất dẫn đến giảm giảm doanh thu, lợi nhuận. Ngoài ra, do điều kiện mỏ khai thác xuống sâu -300 m, khối lượng mỏ chủ yếu tập trung mức thấp, diện khai thác hẹp, đường nhiều cua dốc, diện đổ thải hẹp làm tăng mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu làm tăng chi phí, đặc biệt giá nhiên liệu năm 2022 tăng cao.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TC6 tại thời điểm 30/09/2022 hơn 1,282 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và hàng tồn kho giảm mạnh lần lượt 52% và 63%, về còn 364 tỷ đồng và 203 tỷ đồng.

Nợ phải trả của TC6 vào cuối tháng 9 giảm 9%, còn 1,300 tỷ đồng. Nợ vay tăng nhẹ 7%, lên 672 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản vay dài hạn chuẩn bị đáo hạn.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here