MSB sắp phát hành 458 triệu cp thưởng

0
96

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSEMSB) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10.

Cụ thể, MSB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận về 30 cp mới).

Khối lượng phát hành tương ứng 458.25 triệu cp. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 4,583 tỷ đồng, lên gần 19,858 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Sau khi hoàn thành tăng vốn 30% thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, MSB sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

“Việc tăng vốn sẽ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng kế hoạch tăng trưởng được đặt ra” – đại diện MSB chia sẻ.

Diễn biến giá cổ phiếu MSB từ đầu năm 2021 đến phiên 21/09/2022

Trên thị trường, giá cổ phiếu MSB đang được giao dịch ở mức 17,550 đồng/cp (phiên sáng 21/09), phục hồi 17% sau đợt giảm mạnh từ tháng 4.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here