MST lên kế hoạch lãi sau thuế tăng 29%

0
677

Năm 2020, HĐQT CTCP Đầu tư MST (HNX: MST) lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 147% và 29% so với kết quả thực hiện năm trước, đạt 150 tỷ đồng và 12 tỷ đồng, dự kiến chi cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8% mệnh giá.

Năm 2020, HĐQT MST nhận định là năm khó khăn của cả nền kinh tế thế giới, thậm chí là khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do đó, MST dự kiến sẽ triển khai các dự án đã và đang thực hiện, chuẩn bị về mặt pháp lý các dự án đã có trong quỹ đất trong năm 2020.

Theo đó, MST đặt kế hoạch năm 2020 doanh thu dự kiến đạt 150 tỷ đồng, tăng 147% và lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của MST

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 của MST

Năm 2020, MST sẽ tham gia các dự án đầu tư công và đầu tư xây dựng một số dự án bất động sản với quỹ đất sẵn có của Công ty và đối tác như Vĩnh Lộc A giai đoạn 2, dự án đầu tư tại xã Thanh Xuân – Nội Bài, dự án I-Tower Quy Nhơn…

Về kết quả kinh doanh năm 2019, MST ghi nhận doanh thu đạt hơn 60.7 tỷ đồng, giảm gần 51% so với năm trước, chủ yếu là do doanh thu xây lắp và doanh thu bán hàng giảm đáng kể. Doanh thu giảm sút nhưng do trong năm Công ty có nguồn thu mới từ lãi hợp đồng hợp tác kinh doanh và từ các công ty liên doanh liên kết nên lợi nhuận sau thuế 2019 đạt hơn 9.3 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Bên cạnh đó, trong năm 2019 Công ty có sự thay đổi về vốn điều lệ (từ 205 tỷ đồng tăng lên 355 tỷ đồng) do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2018 và phát hành tăng vốn (15 triệu cp) do chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Nguồn: Vietstock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here