Nâng cao xác suất chiến thắng trong giao dịch (P3): Kỷ luật

0
80

Một nhà giao dịch cần có đức tính kỷ luật để tuân theo kế hoạch giao dịch; không có kỷ luật, kế hoạch giao dịch là vô giá trị.

 

Kỷ luật với các kế hoạch giao dịch

Đầu tiên, có kỷ luật để nhận ra và hành động đúng theo các thiết lập giao dịch của bạn khi chúng được kích hoạt. Và sau đó là có kỷ luật để tuân theo các quy tắc quản lý vốn của bạn. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì với việc thiết kế nên một kế hoạch giao dịch, và rồi bạn quyết định tùy hứng ở những hoàn cảnh khác nhau.

Để nâng cao xác suất chiến thắng trong giao dịch (P3): Kỷ luật

Nếu bạn chọn sử dụng chương trình phần mềm front-end để hỗ trợ bạn khi giao dịch, gần như hoặc tất cả các kỹ thuật quản lý vốn theo kế hoạch giao dịch đều có thể được tự động hóa với chương trình đó.

Cảm xúc vẫn luôn là kẻ thù của kỷ luật

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải kiểm soát được cảm xúc của họ nếu họ muốn thành công. Do đó mà những nền tảng giao dịch hỗ trợ thiết lập các mức giá tự động rất hữu ích trong việc loại bỏ cảm xúc ra khỏi các quyết định.

Để nâng cao xác suất chiến thắng trong giao dịch (P3): Kỷ luật

Điểm mở vị thế giao dịch ban đầu không nên được thiết lập tự động đối, vì chúng ta cần xác định rõ ràng một thiết lập giao dịch và sau đó là một điểm kích hoạt giao dịch nói cho chúng ta biết thời điểm thích hợp để tham gia vào giao dịch đó.

NHƯNG, mọi quyết định khác sau đó có thể được cài đặt tự động. Vì nó đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc giảm bớt các vấn đề về cảm xúc chi phối và thiếu kỷ luật, nó thực sự có thể tạo ra sự khác biệt giữa một nhà giao dịch có lợi nhuận và một nhà giao dịch không có lợi nhuận.

Để nâng cao xác suất chiến thắng trong giao dịch (P3): Kỷ luật

Nguồn: sách Fibonacci Trading, Happy.Live

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here