NBB muốn chào bán hơn 50 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 15,000 đồng/cp

0
72

Sáng 02/11, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSENBB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án phát hành, NBB sẽ chào bán hơn 50.2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (tương ứng tỷ lệ chào bán 50%). Giá phát hành là 15,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công 100%, vốn điều lệ của NBB sẽ tăng lên mức hơn 1.5 ngàn tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến trong quý 1 – quý 2/2023 và thu về hơn 753.5 tỷ đồng. Số vốn sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và dự án nguồn vốn đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận.

Phương án sử dụng vốn của NBB

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường của NBB

Tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70%, nếu đợt phát hành không chào bán bán hết số cổ phần như đăng ký thì NBB sẽ thực hiện hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông đã nộp tiền mua.

Trên thị trường, cổ phiếu NBB được giao dịch ở mức giá 17,500 đồng/cp. NBB tăng mạnh từ tháng 7/2021 và lập đỉnh kỷ lục 59,700 đồng/cp (11/01/2022). Sau đó, cổ phiếu giảm mạnh so với đỉnh và dao động trong vùng 16,000 – 20,000 đồng/cp từ tháng 4/2022 tới nay.

Giá cổ phiếu NBB từ tháng 7/2021 tới nay

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here