Ngành Bảo hiểm: Lãi suất tăng chưa thể tác động tích cực đến lợi nhuận trong ngắn hạn

0
139

Là nhóm ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động về lãi suất, chúng tôi đánh giá động thái tăng lãi suất sẽ có ảnh hưởng tích cực nhất định đối với doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ (bao gồm BVH), cụ thể:

  • Với việc dùng lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm để xác định tỷ lệ chiết khấu, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (bao gồm BVH) có cơ hội cải thiện biên lợi nhuận do giá trị trích lập dự phòng toán học giảm đi nhờ lợi suất TPCP tăng khi lãi suất điều hành tăng.

Tuy nhiên, khi xem xét toàn diện hơn, chúng tôi nhận thấy diễn biến tăng lãi suất có thể sẽ tạo ra một số bất lợi đối với hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm (bao gồm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ), cụ thể:

  • Các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ dùng lãi suất hiện hành để đánh giá hiệu quả đầu tư (so sánh giữa tỷ suất sinh lời và lãi suất hiện hành). Phần lớn tài sản của DN bảo hiểm đang ở dạng lãi suất cố định, nên lãi suất tăng sẽ dẫn tới các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sinh lời của danh mục đầu tư khi so sánh với lãi suất hiện hành giảm đi.
  • Về mặt kinh doanh, khách hàng sẽ có sự so sánh lãi suất giữa công ty bảo hiểm chi trả theo hợp đồng và lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng. Khi lãi suất tăng, việc mua bảo hiểm sẽ kém hấp dẫn hơn trước nếu so sánh với các tài sản ít rủi ro khác (ví dụ khách hàng có thể sẽ chuyển từ mua bảo hiểm sang gửi tiền ở ngân hàng).
  • Giá trị thị trường (mark to market) của danh mục đầu tư sẽ giảm do lãi suất tăng dẫn đến giá trái phiếu đang nắm giữ giảm xuống. Riêng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, danh mục đầu tư chủ yếu là các tài sản ngắn hạn (bao gồm tiền gửi và trái phiếu có kỳ hạn ngắn) và do đó, tác động của tăng lãi suất sẽ hạn chế hơn bởi những tài sản này sẽ đáo hạn sớm và chuyển sang đầu tư ở mức lãi suất cao hơn.
  • Lãi suất tăng thường có tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán, dẫn tới lợi nhuận từ những khoản đầu tư cổ phiếu của các doanh nghiệp bảo hiểm bị ảnh hưởng.

Với những phân tích này, chúng tôi cho rằng, trong ngắn hạn, việc tăng lãi suất khó có thể tác động tích cực ngay tới lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Nguồn: Fiintrade

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here