Ngay đầu tháng 3, thêm 3 ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm

0
30

Lãi suất mới nhất tháng 3 của ngân hàng BVBank

Ngân hàng BVBank vừa chính thức điều chỉnh biểu lãi suất huy động kể từ ngày 4/3. Theo đó, tại các kỳ hạn, mức lãi suất huy động giảm trung bình từ 0,3-0,4 điểm phần trăm.

Ngay đầu tháng 3, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm- Ảnh 1.

Lãi suất ngân hàng mới nhất tại BVBank.

 

Cụ thể, tại kỳ hạn 1-4 tháng, lãi suất huy động giảm 0,4 điểm phần trăm, còn 3,3%/năm (1 tháng), 3,35%/năm (2 tháng), 3 tháng (3,4%/năm), 4 tháng (3,45%/năm). 

Tại kỳ hạn 5 tháng, lãi suất giảm 0,3 điểm phần trăm, còn 3,5%/năm. Trong khi đó, ngân hàng này điều chỉnh giảm 0,25 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6, 7, 8 tháng, tương ứng còn 4,4%, 4,45% và 4,5%/năm.

Tương tự, tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất giảm 0,2 điểm phần trăm còn 4,6%/năm, kỳ hạn 10 tháng còn 4,65%/năm. Tại kỳ hạn 11 tháng, mức lãi suất là 4,7%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm 0,15 điểm phần trăm, xuống còn 4,8%/năm. 

Từ kỳ hạn 15 tháng trở lên, mức lãi suất giữ ở mức trên 5%/năm. Tuy nhiên, so với lần điều chỉnh gần nhất, mức lãi suất giảm trung bình 0,1-0,25%. Cụ thể, lãi suất ở kỳ hạn 15 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,5%/năm, và kỳ hạn 24 tháng đang có mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm.

Lãi suất mới nhất tháng 3 tại ngân hàng BaoViet Bank 

 Ngân hàng BaoViet Bank cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất trung bình 0,2% điểm phần trăm tại một số kỳ hạn.

Ngay đầu tháng 3, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm- Ảnh 2.

 

 

Ngay đầu tháng 3, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm- Ảnh 3.

Lãi suất ngân hàng mới nhất tại BaoViet Bank.

 

Đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, mức lãi suất tại các kỳ hạn giảm trung bình 0,2 điểm phần trăm. Cụ thể,  lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, được niêm yết cùng mức 3,2%/năm. BaoViet Bank trả mức lãi 3,55%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.  Mức lãi suất 3,4%/năm đang được triển khai ở kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng. 

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,5%/năm. Mức 4,55%/năm là lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 7 và 8 tháng. Từ 9 tháng đến 11 tháng, lãi suất áp dụng là 4,6%/năm. Mức lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng là 5%/năm. Ở kỳ hạn 13 tháng, mức lãi suất huy động là 5,2%/năm. BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất cao nhất 5,3%/năm cho kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng. 

Lãi suất mới nhất tháng 3 tại ngân hàng PGBank

Ngân hàng PGBank cũng điều chỉnh giảm trung bình 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi. Theo đó, mức lãi suất áp dụng hiện là 2,9% (1 tháng), 3% (2 tháng), 3,3%/năm (3 tháng). 

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất giảm 0,1 điểm phần trăm còn 4,1%/năm. Trong khi đó, ngân hàng này lại điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm cho kỳ hạn 9-13 tháng, tương đương với lãi suất từ 4,2%/năm – 4,8%/năm. 

Từ kỳ hạn 18 tháng đến 36 tháng, mức lãi suất giữ nguyên. Cụ thể, lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng là 5,1%/năm và ở kỳ hạn còn lại giữ nguyên mức 5,2%/năm. 

Ngay đầu tháng 3, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm- Ảnh 4.

Lãi suất mới nhất tại ngân hàng PGBank.

nguồn: CafeF

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here