Nhập môn phân tích cơ bản

0
106

Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp và các nhân tố có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong tương lai. Hình thức đầu tư này dựa trên các sự kiện bên ngoài (yếu tố vĩ mô) cũng như xu hướng ngành và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (yếu tố vi mô). Từ đó xác định sức khỏe tài chính, lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh và triển vọng kinh doanh trong tương lai.

Nhập môn phân tích cơ bản

Mục đích: Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư  xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp và tìm kiếm các doanh nghiệp đang bị thị trường đánh giá cao hoặc thấp. Cuối cùng đi đến quyết định đầu tư dựa trên nền tảng phân tích và đợi thị trường điều chỉnh về đúng giá trị hợp lý của doanh nghiệp.

Đặc điểm: Phân tích cơ bản tốn nhiều thời gian và đòi hỏi kiến thức nhất định. Do có cái nhìn dài hạn hơn về thị trường nên không phù hợp với các quyết định nhanh chóng.

Có nhiều công cụ và kỹ thuật khác nhau để phân tích cơ bản, tuy nhiên có 02 hình thức chính như sau:

  • Top – Down: Với cách thức phân tích này, nhà đầu tư sẽ đi lần lượt từ bao quát đến thu hẹp, phân tích các yếu tố vĩ mô, thu hẹp vào một lĩnh vực, ngành nghề đang tăng trưởng tốt và sau cùng là chọn ra doanh nghiệp hấp dẫn để đầu tư.
  • Bottom-Up: Ngược lại với cách thứ phân tích như trên, Bottom – up là phân tích từ dưới lên, bắt đầu với một cổ phiếu cụ thể và mở rộng xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Phân biệt phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật:

Chỉ tiêu Phân tích cơ bản Phân tích kĩ thuật
Mục tiêu Xác định giá trị nội tại cổ phiếu. Mua khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại và ngược lại. Sử dụng biểu đồ giá để xác định giá theo mẫu hình và xu hướng, xác định điểm tham gia và thoát khỏi thị trường.
Thời gian đầu tư Dài hạn Ngắn hạn
Nguồn dữ liệu phân tích Thông tin vĩ mô, báo cáo ngành và thông tin doanh nghiệp Biểu đồ giá
Giá mục tiêu Dựa trên tỷ suất lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng tương lai Dựa trên biểu đồ giá, các chỉ báo kĩ thuật

Nguồn: Happy Live

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here