NT2 – Giá CGM cao bù đắp cho giá khí tăng

0
78

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP NT2

Kết quả kinh doanh: 

Trong quý II/2022, NT2 đạt doanh thu 2.689,7 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, vượt xa so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, NT2 đạt tổng doanh thu 4.698 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 524,6 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2022, tổng doah thu là 8.128,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng thì trong 6 tháng đầu năm 2022, NT2 đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Triển vọng đầu tư:

Vị trí lý tưởng để hưởng lợi từ triển vọng tiêu thụ điện cao. NT2 nằm ở vùng trung tâm kinh tế phía Nam, chiếm 50% lượng điện tiêu thụ cả nước.

NT2 là 1 trong những nhà máy điện khí hiệu quả nhất Việt Nam, với mức tiêu thụ khí trên mỗi kWh thấp hơn khoảng 3% so với các đối thủ cạnh tranh.

Chúng tôi ước tính dòng tiền tự do đạt 1,3 nghìn tỷ đồng/năm sẽ đảm bảo cho dự báo DPS năm 2023 của chúng tôi là 3.000 đồng. Ngoài ra, 1,0 nghìn tỷ đồng lợi nhuận giữ lại có thể hỗ trợ tỷ lệ thanh toán trên 100%.

Giá CGM cao bù đắp cho giá khí tăng. Trong quý 1/2022, công ty có giá bán trung bình là 2.017 đồng/kWh (+17% YoY) nhờ chiến lược đấu giá tốt, giúp bù đắp cho giá khí tăng (+26% YoY). Chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ hưởng lợi từ giá CGM được phục hồi trong tương lai, bù đắp cho ảnh hưởng từ giá khí tăng cao.

Chúng tôi dự báo LNST cốt lõi năm 2022 sẽ tăng 9% YoY do sản lượng điện thương phẩm phục hồi 36%, bù đắp cho mức giảm 6% YoY của chênh lệch giá do mức cơ sở cao bất thường trong năm 2022. Chúng tôi dự báo LNST báo cáo sẽ tăng 43% YoY do chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ ghi nhận 200 tỷ đồng tiền bồi thường cho các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trước đây.

Doanh thu tài chính từ việc đền bù tỷ giá sẽ hỗ trợ KQKD trong năm 2022F-23F. NT2 có doanh thu tài chính tiềm năng từ tỷ giá khoảng 400 tỷ đồng, đây là khoản bù đắp tỷ giá cho giai đoạn 2016 đến 2020 dựa trên Thông tư 56. Chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận một nửa trong số đó trong năm nay và phần còn lại vào năm 2023

Lợi suất cổ tức hấp dẫn ở mức 7%-13%; NT2 đang giao dịch với định giá rẻ, với EV/EBITDA dự kiến năm 2022 là 4,9 lần. ĐHCĐ của NT2 đã đề xuất mức trả cổ tức tiền mặt năm 2022 là 1.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 6,7%). Tuy nhiên, ban lãnh đạo đặt mục tiêu DPS ở mức 1.800-2.000 đồng/CP nếu lợi nhuận thực tế năm 2022 vượt kế hoạch.

Yếu tố hỗ trợ: Giá đấu thầu trên CGM cao hơn dự kiến; cổ tức cao hơn kỳ vọng

Rủi ro: Khoản bồi thường ghi nhận cho lỗ ngoại hối thấp hơn dự kiến.

Phân tích kỹ thuật: tăng trưởng vượt trội tạo đỉnh mới dù thị trường giảm, đang bán trendline khá tốt, MACD phân kỳ, RSI >60 ủng hộ xu hướng tăng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here