NT2 – Tỷ suất cổ tức cao là trọng tâm (cập nhật)

0
55

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP NT2

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2022

Tính riêng quý 4/2022, NT2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng, tăng 17,7% so với quý 4/2021. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ tăng tới 23,8% lên mức 1.838 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 85 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 18,7 tỷ đồng, tăng 367,4% so với quý 4/2021, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Các loại chi phí cũng tăng mạnh.

Lũy kế cả năm 2022, NT2 mang về 9.786 tỷ đồng doanh thu thuần và 729 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 43% và 36,6% so với năm 2021. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt 8,5% mục tiêu doanh thu và vượt 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ:

Điều kiện thủy văn không còn thuận lợi sẽ là động lực thúc đẩy doanh thu trong thời gian tới khi nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn. Theo NOAA, điều kiện thủy văn có thể duy trì tích cực đến quý 1/2023 và có thể trở nên kém thuận lợi hơn trong nửa cuối năm 2023. Chúng tôi cũng đã quan sát thấy mực nước của hồ chứa thủy điện giảm nhẹ so với tháng trước cũng như so với cùng kỳ kể từ tháng 10/2022. Năm 2023, chúng tôi giả định xác suất xảy ra các điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn sẽ cao hơn, với sản lượng điện từ nhà máy thủy điện chứng kiến mức tăng trưởng âm 8% so với cùng kỳ.

Giá khí giảm có thể hỗ trợ cho các nhà máy điện khí như NT2. Đến ngày 30/11/2022, giá dầu FO (đại diện cho giá khí của NT2) giảm 50% so với mức đỉnh gần đây. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, giá dầu FO trung bình giảm 19% so với cùng kỳ. Do điều kiện thủy văn được dự báo kém thuận lợi hơn vào năm 2023, sản lượng tiêu thụ năm 2023 của NT2 ước tính tăng 8% so với cùng kỳ, tương ứng với hiệu suất sử dụng 65%. Hiệu suất sử dụng năm 2023 tương đương với năm 2017 khi công ty thực hiện đợt đại tu. Trong 2023, NT2 sẽ có lịch đại tu, thông thường diễn ra trong 45 ngày, chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu giảm 16% svck sau đó phục hồi 13% svck trong 2024.

Sức khỏe tài chính tốt là điểm mạnh của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy luận điểm đầu tư đáng chú ý nhất của NT2 không hoàn toàn đến từ tăng trưởng LN mà bao gồm một sức khỏe tài chính lành mạnh và nguồn cổ tức ổn định. NT2 đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ dài hạn từ 2021 và hiện tại, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền dồi dào.  Việc không có khoản nợ nước ngoài có thể giúp NT2 tránh được tác động của việc tăng lãi suất cho vay và rủi ro tỷ giá mà các đối thủ cạnh tranh đang phải đối mặt.

Ngoài ra tỷ suất cổ tức sẽ là trọng tâm đối với cổ phiếu NT2 hơn là tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023. Việc giá cổ phiếu điều chỉnh sẽ là cần thiết để tỷ suất cổ tức hấp dẫn hơn. So với lãi suất huy động của các ngân hàng, cổ phiếu NT2 sẽ trở nên rất hấp dẫn nếu tỷ suất cổ tức có thể đạt mức trên 10%. Việc chi trả cổ tức vào đầu quý 2 năm 2023 có thể là chất xúc tác đối với giá cổ phiếu sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, và điều này có thể mang lại hiệu quả vượt trội trong ngắn hạn.

Chúng tôi đánh giá NT2 là một trong những cổ phiếu có tính phòng thủ cao, ngành nghề kinh doanh thiết yếu, không bị ảnh hưởng bởi tính chu kỳ.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá: Trong nửa cuối năm 2022, công ty phải trích lập dự phòng 239 tỷ đồng do giá vận chuyển khí (khoảng 0,5 USD/mbtu) chưa được tính vào vào giá bán điện của NT2. Vấn đề này đang được thảo luận bởi EVN và PVN và nếu thành công, các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập trong năm 2023. Tuy nhiên chúng tôi cần chờ kết quả phê duyệt cuối cùng trước khi đưa khoản hoàn nhập dự phòng vào dự báo cũng như định giá.

RỦI RO ĐẦU TƯ:

  • Thay đổi bất ngờ về điều kiện thủy văn có thể ảnh hưởng đến giả định sản lượng thương phẩm của NT2.
  • Nhu cầu điện yếu hơn dự kiến có thể dẫn đến giá CGM giảm.
  • Giá khí thay đổi ngoài dự kiến

(Nguồn: SSI Research)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here