Ông Phạm Thanh Hưng chi gần 58 tỷ đồng mua cổ phiếu CRE

0
79

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land (HoSE: CRE), đã thực hiện quyền mua hơn 5,7 triệu cổ phiếu CRE với giá trị giao dịch hơn 57,7 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Hưng nắm giữ hơn 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,5% cổ phần.

Hiện tại, danh sách cổ đông lớn của Cen Land bao gồm Tập đoàn Thế Kỷ (nắm 21,71% cổ phần), Đầu tư I.P.A (nắm 10,91% cổ phần) và Vietnam Master Holding 2 Limited (nắm 8,71% cổ phần).

Cen Land chào bán cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn. Công ty chào bán gần 202 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với phương thức thực hiện quyền mua; và phát hành thêm gần 60,5 triệu cổ phiếu. Sau kế hoạch, số lượng cổ phiếu lưu hành của Cen Land là 463 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 4.630 tỷ đồng vốn điều lệ.

Ngoài ông Hưng, nhiều lãnh đạo của Cen Land cũng đã thực hiện quyền mua cổ phiếu như ông Nguyễn Trung Vũ (Chủ tịch HĐQT), ông Vương Văn Tường (Thành viên HĐQT), ông Nguyễn Minh Hồi (Thành viên HĐQT) hay bà Lê Thị Lan (Kế toán trưởng).

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý II của Cen Land đạt 619 tỷ đồng, giảm 65%. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm hơn 36%. Doanh thu và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt lần lượt 2.566 tỷ đồng và 225,5 tỷ đồng, giảm 33% và tăng 9%. Công ty đã thực hiện 30% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CRE đã giảm hơn 46% từ đỉnh và đang giao dịch ở mức giá 14.100 đồng đóng cửa phiên 5/10.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here