Philip Fisher: bí quyết “cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường”

0
71

Với thị trường chứng khoán rất tích cực, nhiều nhà đầu tư mới đã tham gia vào thị trường, một bộ phận vì không có nhiều thời gian thì gửi gắm vào các quỹ hoặc ủy thác đầu tư, một số thì tự mình tìm hiểu, và háo hức đi tìm những cuốn sách viết về đầu tư.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here