PV GAS lãi sau thuế hơn 13.300 tỷ đồng năm 2022.

0
47

Tính riêng quý IV/2022, doanh thu của tăng 5,7% song giảm 22% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) cho biết với việc tận dụng tốt cơ hội thị trường, PV GAS tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; trong đó các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng trưởng so với năm ngoái.

Cụ thể trong năm 2022, PV GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, tăng 8% so với năm 2021. PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng condensate đạt trên 100 nghìn tấn, bằng 155% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 5 tháng và sản lượng LPG kinh doanh đạt trên 2 triệu tấn, bằng 118% kế hoạch và về đích trước kế hoạch 2 tháng.

Đồng thời đảm bảo mục tiêu/định hướng cung cấp khí cho khách hàng truyền thống và mở rộng thêm khách hàng mới (khách hàng Đạm và khách hàng Công nghiệp tiêu thụ khí vượt mức kế hoạch 1-3% và tăng 5% so với năm 2021).

Với kết quả đó, PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất trên 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm 11% (chưa bao gồm Gas South).

Theo PV GAS, 2022 là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập của công ty với tổng doanh thu đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021 và vượt 25% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt trên 16.600 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế đạt trên 13.300 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021 và vượt 89% mục tiêu năm.

Chỉ số tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt trên 14%, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 22%. PV GAS tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức 25%.  Tính riêng quý IV/2022, doanh thu của PV GAS ước đạt 21.328 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.574 tỷ; tăng 5,7% về doanh thu song giảm 22% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

(Nguồn: Vietnambiz)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here