PV Gas lên kế hoạch lãi 6.636 tỷ đồng năm 2020, quý I thực hiện 32%

0
281

Theo báo cáo thường niên 2019, HĐQT đánh giá năm 2020, Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) đối diện biến động giá dầu, chi phí bảo dưỡng tăng, nguồn khí trong nước giá thấp giảm trong khi nguồn khí bổ sung chưa kịp thời hoặc sản lượng nhỏ, không còn thuận lợi về giá và chi phí đầu tư cao…

Do đó, HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh 2020 gồm sản lượng khí khô 9,3 tỷ m3, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 1,63 triệu tấn và condensate 55.000 tấn; giảm lần lượt 7%, 14,2% và 22% thực hiện năm trước.

PV Gas cung cấp sản phẩm khí khô cho các nhà máy điện (80%), nhà máy đạm (11%) và khách hàng công nghiệp (9%). Với sản phẩm LPG, đơn vị chủ yếu bán buôn (thị phần 60%) thông qua đơn vị thành viên PV Gas North và PV Gas South phân phối cho khách hàng dân dụng và thương mại. Condensate dùng cho việc chế biến xăng thành phẩm đảm bảo nguồn cung cấp xăng trong nước.

Chỉ tiêu tổng doanh thu 2020 ở mức 66.163 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng, giảm lần lượt 14,3% và 45%.

Chiến lược thời gian tới của PV Gas là mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại miền Bắc và Trung, đẩy mạnh bán lẻ; đảm bảo tiến độ dự án kho chứa LNG 1 tại Thị Vải, dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt, dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh – giai đoạn 2.

Kết thúc quý I, GAS ước tổng doanh thu đạt trên 17.500 tỷ đồng, thực hiện 26,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 2.100 tỷ đồng, giảm 30% cùng kỳ năm trước và tương đương 32,3% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo lý giải chủ yếu do sản lượng khí giảm 10%, giá dầu Brent trung bình giảm 13%, giá dầu FO trung bình giảm 28%.

Năm 2019, PV Gas đạt tổng doanh thu 77.056 tỷ đồng, vượt 21%; lợi nhuận sau thuế 12.159 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm dù cho giá dầu thô trung bình ở mức 64,2 USD/thùng thấp hơn mức 65 USD/thùng kế hoạch. Đơn vị cung cấp gần 10 tỷ m3 khí khô, 1,9 triệu tấn LPG và 70.400 tấn condenste, cùng vượt kế hoạch năm.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here