PVS – TRIỂN VỌNG CẢI THIỆN BACKLOG TĂNG CAO (cập nhật)

0
74

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP PVS

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2022:

Trong Q4.2022, doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ và LNST tăng 86% so với cùng kỳ, nhờ mảng EPC/EPCI cải thiện mạnh và đóng góp từ mảng liên doanh. Mảng EPC ghi nhận kết quả khả quan nhờ dự án Đại Nguyệt hoàn thành, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án lớn như Gallaf – Batch 3, Shwe Jacket…

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu đạt 16 nghìn tỷ đồng (+15,5% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 772 tỷ đồng (+28,5% so với cùng kỳ). Con số này cao hơn 20% so với ước tính của chúng tôi, do động lực chính đến từ lợi nhuận và biên lợi nhuận mảng EPC/EPCI tăng cao hơn. EPS năm 2022 là 1.212 đồng/cổ phiếu, tăng 33% so với cùng kỳ và tương ứng với tỷ lệ P/E 12 tháng gần nhất là 22x.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ:

Gần đây đã có nhiều tiến triển hơn đối với đại dự án điện-khí Block B – Ô Môn, làm tăng khả năng khởi công dự án trong năm nay. Một số diễ biến mới được cập nhật cho đại dự án lô B Ô Môn là:

Thời hạn ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) bị hoãn đến tháng 6/2023, để các bên liên quan có thêm thời gian tiếp tục đàm phán.

Gần đây, PVN và liên doanh nhà đầu tư Ô Môn II (Marubeni Corp – WTO) đã tổ chức ký thỏa thuận khung (HoA) đối với Hợp đồng mua bán khí (GSA). Đây là điểm khởi đầu để tiếp tục đàm phán GSA giữa PVN và nhà máy điện Ô Môn II về các hạng mục quan trọng như sản lượng và giá khí hàng năm. Đây là một trong những trở ngại chính cần được giải quyết trước khi đại dự án tiếp cận được nguồn vốn

Một điểm mới nữa, đó là gần đây Bộ Công Thương đã đồng ý với đề xuất của PVN và EVN về việc cho phép nhà máy điện Ô Môn tham gia thị trường phát điện cạnh tranh một cách gián tiếp.

Tuy nhiên, những trở ngại chính vẫn chưa được khắc phục, bao gồm việc ký kết GSA và PPA cho các dự án, và các thỏa thuận về sản lượng điện hàng năm mà EVN sẽ mua.

  • Do đó, theo kịch bản cơ sở, chúng tôi đưa phần đóng góp của Block B vào backlog của PVS từ năm 2024.

Hợp đồng EPC trang trại điện gió lớn được ký kết, mở đường đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh sang năng lượng tái tạo.  Hợp đồng EPC ký với Orsted gần đây để xây dựng và cung cấp cơ sở trang trại điện gió ngoài khơi đã cải thiện dấu ấn của PVS trong các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi, sau các dự án nhỏ trước đó, theo đó, chúng tôi đã tăng giả định backlog đối với mảng điện gió ngoài khơi của PVS trong thời gian tới.

Giả định tổng backlog giai đoạn 2023-2025 là 1,41 tỷ USD, tăng 21% so với giai đoạn 2020-2022. Doanh thu ước tính tăng 7% so với cùng kỳ trong năm 2023, trước khi tăng 18% so với cùng kỳ trong năm 2024 nhờ đóng góp của doanh thu EPC và FPSO cao hơn. Tăng trưởng LNST ước tính đi ngang trong năm 2023, trước khi tăng 29% so với cùng kỳ trong năm 2024 do biên EPC, giá thuê ngày đối với hai FPSO và backlog từ dự án Lô B đều tăng cao hơn.

Về mảng cung ứng và cảng, chúng tôi giả định năm nay sẽ không ghi nhận tăng trưởng và từ năm 2024 trở đi sẽ tăng 5% so với cùng kỳ, do chúng tôi cho rằng nhu cầu hàng hóa toàn cầu suy yếu sẽ ảnh hưởng đến sản lượng container tại cảng PTSC Đình Vũ trước khi phục hồi vào năm tới.

Trong ngắn hạn, bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc đàm phán các điều khoản hợp đồng giữa các bên liên quan đến Block B sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho giá cổ phiếu, bên cạnh các thông tin trúng thầu khác

RỦI RO : Rủi ro giảm giá chính đến từ việc xây dựng dự án Block B kéo dài sang năm 2024 hoặc lâu hơn; giá dầu giảm.

(Nguồn:SSI Research)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here