PVTrans ước lãi 262 tỷ đồng trong quý IV, đã sớm đạt mục tiêu từ quý III (cập nhật).

0
102

Quý IV/2022, PVTrans ước lãi sau thuế 262 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và Hội nghị Người lao động, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans – Mã: PVT) cho biết đã về đích trước ba tháng, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) giao phó.

Cả năm, doanh thu tổng công ty ước đạt 9.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.094 tỷ đồng; vượt lần lượt 41% và 128% kế hoạch năm đề ra. So với năm 2021, doanh thu của tổng công ty tăng 23% và lợi nhuận sau thuế tăng 31%.

Tính riêng quý IV, doanh thu PVTrans khoảng 2.542 tỷ đồng tăng 22%, lợi nhuận sau thuế là 262 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, PVTrans nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 481 tỷ đồng, vượt 96% mục tiêu đề ra.

Để có được kết quả tăng trường cao như vậy, nguyên nhân là vì: 

PVTrans cho rằng, trong bối cảnh giá dầu biến động liên tục do ảnh hưởng của những bất ổn về chính trịkinh tế khiến giá mua bán tàu tăng đột biến. Không những thế, các nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét khiến công tác chuẩn bị đầu tư và tìm mua tàu phù hợp đảm bảo hiệu quả dự án đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ tranh thủ thời điểm đầu năm khi thị trường chưa biến động nhiều, một số đơn vị thành viên PVTrans có sự chuẩn bị từ cuối năm trước đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác hai tàu chở dầuhóa chất 13.000 DWT, hai tàu chở dầuhóa chất 20.000 DWT, một tàu chở hàng rời Supramax và 1 sà lan chở hàng rời 10.000 DWT. Ngoài ra, tổng công ty cũng đã ký hợp đồng thuê bareboat và đưa vào khai thác 1 tàu chở dầu, hóa chất 20.000 DWT, một tàu chở LPG 5.000 CBM và một tàu chở hàng rời Handysize và bánthanh lý thu hồi vốn một số tàu già, như tàu PVT Athena, Song Hau.

(Nguồn: Vietnambiz)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here