PXS dựa vào đâu để khắc phục lỗ lũy kế?

0
4860

HĐQT CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (HOSE: PXS) vừa tạm đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và nêu phương án khắc phục lỗ lũy kế.

Nói về phương án khắc phục lỗ lũy kế, PXS cho biết, Công ty đã được chủ đầu tư SGC (Thái Lan) ký kết làm Tổng thầu Việt Nam duy nhất tại dự án Long Sơn – Gói A2 với giá trị gần 2,500 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 45 tháng. Dự án Long Sơn sẽ đảm bảo sản lượng và doanh thu của PXS ổn định hoạt động đến năm 2020 và đủ sức vực dậy Công ty sau 2 năm lỗ liên tiếp.

Theo PXS, năm 2020 sẽ là giai đoạn dự án Long Sơn bước vào cao điểm, PXS chủ yếu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa vào dòng tiền Long Sơn với sản lượng gần 1,000 tỷ đồng, còn lại là từ các dự án Thái Bình (hiện tại đã được Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí phê duyệt bổ sung nguồn vốn năm 2020), một số dự án của Vietsov đang triển khai như BK21. Từ đó, PXS đảm bảo năm 2020 sẽ có lợi nhuận.

Với những yếu tố trên, mặc dù khẳng định Công ty sẽ có lợi nhuận nhưng HĐQT PXS mới chỉ tạm đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 với giá trị sản lượng dự kiến ở mức 1,203 tỷ đồng, tổng doanh thu dự kiến 888 tỷ đồng (gấp 2.2 lần so với thực hiện năm 2019) và lợi nhuận trước thuế là 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, PXS cho biết đã trích lập dự phòng toàn bộ các chi phí rủi ro, các khoản phải thu khó đòi của tất cả các dự án, trong trường hợp quyết toán được dự án DKI (104 tỷ đồng) và phê duyệt bổ sung đơn giá tại dự án Thái Bình (65 tỷ đồng), PXS sẽ hoàn nhập được khoản trích lập dự phòng theo số liệu thực tế quyết toán và sẽ là lợi nhuận bổ sung ngoài kế hoạch của Công ty trong năm 2020.

Năm 2019, mặc dù PXS ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 405 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2018 nhưng giá vốn cao hơn doanh thu thuần, chiếm hơn 538 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước. Do đó, Công ty lỗ ròng gần 269 tỷ đồng, tăng lỗ thêm hơn 129 tỷ đồng so với năm 2018 khiến lỗ lũy kế cuối năm 2019 của PXS tăng lên mức gần 368 tỷ đồng.

Theo giải trình, PXS đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo đề nghị của đơn vị kiểm toán do một số hạng mục trong hợp đồng chưa được phê duyệt đơn giá mặc dù PXS đã gửi cho các bộ ngành liên quan để phê quyệt. Mặt khác, do trong năm 2019, PXS phải trích lập dự phòng khoản phải thu của dự án DKI do khoản phải thu đã nợ quá thời hạn quy định, tuy nhiên khoản trích lập này dự kiến sẽ hoàn nhập khi PXS thực hiện thu hồi được khoản nợ quá hạn trên.

Hiện, cổ phiếu PXS đang được giao dịch ở mức giá 3,760 đồng/cp, giảm gần 33% so với đầu năm 2020, khối lượng giao dịch bình quân đạt 87,716 cp/ngày.

Nguồn: Vietstock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here