REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2017

0
64

REE thông báo đã mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu của 2 lô phát hành năm 2017 trong ngày 28/9.

Đến 28/9, REE đã mua hết toàn bộ lô trái phiếu REEBOND2017-01 và mua lại trái phiếu REEBOND2017-02 trước hạn gần 1 tháng.

Tại thời điểm 30/6, dư nợ trái phiếu là 2.465,3 tỷ đồng.

Cơ Điện Lạnh (HoSE:REE) thông báo đã mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu của 2 lô phát hành năm 2017 trong ngày 28/9.  

Trong đó 175 tỷ đồng là trái phiếu mã REEBOND2017-01 phát hành ngày 28/9/2017 và 75 tỷ đồng còn lại là của lô trái phiếu mã REEBOND2017-02 phát hành ngày 18/10/2017. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, lũy kế đến 28/9, Cơ Điện Lạnh đã mua hết toàn bộ lô trái phiếu REEBOND2017-01 và mua lại trái phiếu REEBOND2017-02 trước hạn gần 1 tháng.

Dữ liệu: Cơ điện lạnh

Số trái phiếu trên có mệnh giá là 1 tỷ đồng đồng/đơn vị, kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất áp dụng cho năm tính lãi đầu kể từ ngày phát hành là 8,1%/năm. Lãi suất áp dụng đối với mỗi kỳ hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tính lãi thứ nhất tính từ ngày phát hành bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của cá nhân tại Vietcombank cộng biên độ 2%/năm. 

Tại thời điểm 30/6, nợ vay tài chính ở mức 11.648,4 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm, trong đó 88,5% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 2.465,3 tỷ đồng, nợ vay tổ chức tín dụng 7.837,8 tỷ đồng.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here