STB VÀ HÀNH TRÌNH TÁI CƠ CẤU – CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐẦY HẤP DẪN.

0
59

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP – STB

👉 SACOMBANK đã trích lập 100% tồn đọng vào ngày 31/8/2023. Dự kiến hoàn tất Đề án tái cơ cấu trước thời hạn, tạo đà cho sự phát triển của STB trong giai đoạn tới.

STB cho biết tại ngày 31/8 tổng tài sản đạt 635.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 468 nghìn tỷ đồng. Tài sản sau khi giải quyết tồn đọng xong có khả năng sinh lời lên đến 91%. Đặc biệt là một trong 4 ngân hàng huy động lớn nhất nước với lượng huy động tiền hiện tại là 558 nghìn tỷ đồng.

ROE tăng từ 13% lên hơn 18% hiện nay. Tổng thu nhập thuần của Sacombank trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt gần 17.500 tỉ đồng, tăng 9,3%. Chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.157 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65% kế hoạch đại hội cổ đông giao.

👉 Dự báo kết thúc năm nay vốn chủ sở hữu của STB lên đến 47.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ 18.900 tỷ đồng. Năm 2024 là năm đầu tiên sau tái cơ cấu, ước tính LNTT 22-24 nghìn tỷ đồng (gấp hơn 3 lần so với 2023) => PE tầm quanh 3-4 lần (so với hiện tại là 12-14 lần), mức rất hấp dẫn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here