Tại sao cần phân tích cổ phiếu? Cơ Bản, Kỹ Thuật, hay Bước Đi Ngẫu Nhiên?

0
72

Phân tích cổ phiếu có quan trọng không?

Lịch sử hơn 100 năm của Phố Wall sở hữu bản danh sách đánh giá các nhà phân tích, các nhà chiến lược và các nhà quản trị danh mục đầu tư được thuê với mục đích duy nhất là “Đánh bại thị trường”. Các nhà phân tích được thuê để tìm những cổ phiếu đang bị thị trường đánh giá thấp. Chiến lược gia được thuê để dự đoán xu hướng của thị trường và các ngành khác nhau. Nhà quản lý danh mục đầu tư được thuê để đưa ra một danh mục đầu tư tốt nhất, và nó thường được so sánh với các chỉ số chung của thị trường như Dow Jone hay S&P 500.

Có nhiều nghiên cứu và tranh luận dữ dội về hiệu suất của các quỹ tương hỗ cổ phiếu. Mặc dù nó được xem là an toàn , tuy nhiên số liệu thống kê cho thấy có khoảng 75% các quỹ tương hỗ vốn có tỷ suất sinh lợi kém hiệu quả so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500. Theo số liệu thống kê trên, liệu việc các nhà đầu tư cá nhân chỉ cần đơn giản là lựa chọn đầu tư vào một quỹ tương hỗ hiệu quả sẽ tốt hơn tự mình cố gắng chiến đấu trên thị trường có đúng không?

Giá trị của việc phân tích như thế nào là do cách nhìn của mỗi người.

phân tích cơ bản hay kỹ thuật

Một nhà phân tích cơ bản tin rằng phân tích chiến lược, quản lý, sản xuất, báo cáo tài chính và nhiều con số khác được tính toán bằng phương pháp định lượng sẽ giúp lựa chọn cổ phiếu sẽ được thị trường đánh giá cao trong tương lai. Họ không tin vào giá trị của việc phân tích giá trong quá khứ mà các nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng.

(Humph!) Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng bảng đồ thị, khối lượng, động lực và một loạt các chỉ báo là chìa khóa để đạt hiệu suất cao. Các nhà phân tích kỹ thuật thì lại tin rằng dữ liệu cơ bản là không có ý nghĩa và đơn giản.

Và sau đó có lý thuyết “Bước đi ngẫu nhiên” ra đời dành những người tin rằng bất kỳ nỗ lực để cố gắng đánh lừa thị trường là vô ích.

Vậy thì chúng ta nên tin vào ai?

Là nhà phân tích cơ bản với giá trị thời gian và giá trị nội tại? Là nhà phân tích kỹ thuật với một loạt các công cụ và các chỉ báo? Hay tất cả là một bài học ngẫu nhiên vô ích? Hãy bắt đầu để làm rõ sự vật bằng cách nhìn vào giả thuyết thị trường hiệu quả và xem xét quan điểm của nhà phân tích cơ bản, nhà phân tích kỹ thuật và người theo trường phái “bước đi ngẫu nhiên” về vấn đề hiệu quả của thị trường. Sau khi tìm hiểu bài viết dưới đây, chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về lý thuyết bước đi ngẫu nhiên, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Tính hiệu quả của thị trường?

Để trả lời cho các câu hỏi liên quan đến giá trị của phân tích chúng ta hãy bắt đầu với tính “Hiệu quả của thị trường”. Chỉ là những gì được thể hiện bằng mức giá hiện tại của chứng khoán ? Mức giá hiện tại của chứng khoán phản ánh chính xác giá trị hợp lý của nó ? Hay là sự bất thường tồn tại cho phép các trader và nhà đầu tư có cơ hội để đánh bại thị trường bằng cách tìm các chứng khoán bị định giá thấp hoặc giá quá cao trên thị trường?

Aswath Damodaran, Khoa Kinh doanh Stern tại Đại học New York, định nghĩa một thị trường hoàn hảo là một thị trường trong đó giá là một ước tính khách quan của giá trị thực sự trong đầu tư. Nhưng công bằng mà nói nó không đơn giản như vậy. Trong một thị trường hiệu quả, mức giá hiện tại của chứng khoán phản ánh đầy đủ tất cả các thông tin có sẵn và là giá trị hợp lý. “Tất cả” là vì giá cả phản ánh giá trị tổng thể (tăng, giảm hoặc đi ngang) của những người tham gia vào thị trường. Nó là giá trị hợp lý bởi vì thị trường đã thống nhất một mức giá mua và bán cổ phiếu. Khi một thông tin mới xuất hiện trên thị trường, thị trường đồng hóa các thông tin bằng cách điều chỉnh tăng giá chứng khoán (mua) và giảm giá (bán ra). Trong một thị trường hiệu quả, sai lệch trên và dưới giá trị hợp lý là có thể, nhưng những sai lệch đó được coi là ngẫu nhiên. Trong dài hạn, giá sẽ phản ánh chính xác giá trị hợp lý.

Giả thuyết nữa khẳng định rằng nếu thị trường là hiệu quả, sau đó nó hầu như không thể tốt hơn và là một thị trường bền vững. Mặc dù chênh lệch sẽ xảy ra và sẽ có thời gian chứng khoán được định giá quá cao hoặc bị đánh giá thấp, những điều này sẽ biến mất một cách nhanh chóng khi chúng xuất hiện, do đó gần như không thể kiếm lợi nhuận từ thị trường hiệu quả.

Từ kinh nghiệm cho thấy,hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng thị trường là không hoàn toàn hiệu quả. Bất thường vẫn tồn tại và có những nhà đầu tư và trader đã chiến thắng thị trường. Do đó, thị trường hiệu quả được chia thành ba cấp độ. Ba cấp cũng xảy ra tương ứng với niềm tin của người phân tích cơ bản, người phân tích kỹ thuật và người theo lý thuyết “bước đi ngẫu nhiên”.

DẠNG MẠNH – QUAN ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Thị trường hiệu quả dạng mạnh giả định rằng, mức giá hiện tại phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nó không quan trọng nếu thông tin này là có được tung ra cho công chúng hay chỉ có những nhà quản lý mới biết, nếu nó tồn tại, nó được phản ánh trong mức giá hiện tại. Bởi vì tất cả các thông tin có thể đã được phản ánh trong giá cả, các nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ không thể tìm thấy hoặc khai thác không hiệu quả dựa trên thông tin cơ bản. Nói chung, các nhà phân tích kỹ thuật thuần túy tin rằng các thị hiệu quả dạng mạnh và tất cả các thông tin được phản ánh trong giá.

DẠNG BÁN MẠNH – BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN

lý thuyết bước đi ngẫu nhiên

Thị trường hiệu quả dạng bán mạnh giả định rằng, mức giá hiện tại phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Thông tin này có thể sẽ bao gồm các báo cáo thường niên, bảng thuyết minh, báo cáo thu nhập, thông báo và các thông tin khác có liên quan mà các nhà đầu tư có thể dễ dàng thu thập được. Tuy nhiên, có những thông tin khác không có sẵn cho công chúng mà không được phản ánh đầy đủ trong giá cả. Đây có thể là thông tin được tổ chức bởi người trong cuộc, đối thủ cạnh tranh, các nhà thầu, nhà cung cấp hoặc cơ quan quản lý, trong số những người khác. Bất thường tồn tại khi để trống thông tin từ công chúng và cách duy nhất để tạo ra lợi nhuận là sử dụng thông tin chưa được biết đến với công chúng. Điều này đôi khi được gọi là giao dịch nội gián. Sau khi thông tin này được thông báo rộng rãi, giá cả điều chỉnh ngay lập tức, vì vậy nó là hầu như không thể tạo ra lợi nhuận với những tin tức như vậy. Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên là một ví dụ về hình thức bán mạnh mẽ của thị trường hiệu quả.

DẠNG YẾU – PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Thị trường hiệu quả dạng yếu giả định rằng, mức giá hiện tại không phản ánh giá trị hợp lý và chỉ là một sự phản ánh của giá trong quá khứ. Hơn nữa, giá tương lai không có thể được xác định bằng giá trong quá khứ hay hiện tại ( Trái ngược hoàn toàn với quan điểm các nhà phân tích kỹ thuật ). Phân tích cơ bản là công cụ tốt nhất trong thị trường hiệu quả dạng yếu và tin rằng giá trị thực sự của một cổ phiếu có thể được xác định thông qua các mô hình tài chính sử dụng thông tin có sẵn. Mức giá hiện tại sẽ không phải luôn luôn phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu, và các mô hình này sẽ giúp xác định sự khác biệt đó.

Dạng nào tồn tại trong thị trường ngày nay?

Rất nhiều người trong giới nghiên cứu tin rằng giá chứng khoán là kết quả vận động của dạng bán mạnh. Như đã trình bày ở trên, dạng bán mạnh ngụ ý rằng tất cả các thông tin công khai được phản ánh trong giá cả và đó là hầu như không thể sai lệch so với giá trị thực sự dựa trên thông tin công bố rộng rãi. Chỉ những thông tin mới sẽ ảnh hưởng đến giá. Đánh giá từ các phản ứng của nhiều mã cổ phiếu với các sự kiện tin tức, được xen là dẫn chứng để hỗ trợ cho trường hợp này. Luồng thông tin đã trở nên nhanh hơn khi Internet phát triển, và bất ngờ là yếu tố trong ngay lập tức. Một tin tức bất ngờ, cả tin tốt và tin xấu, có thể di chuyển dữ dội giá của một cổ phiếu.

Tuy nhiên mỗi nhà đầu tư có 1 quan điểm và góc nhìn riêng trong việc quản trị danh mục vốn của mình.Lựa chọn phương pháp đầu tư hiệu quả và phù hợp với cá nhân là cách tốt nhất để bạn tiếp cận tới thành công trên thị trường tài chính.

Nguồn: Phochungkhoan.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here