Tăng trích lập dự phòng, lãi trước thuế quý 3 của EVNFinance giảm 12%

0
92

Kết thúc quý 3/2022, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, HOSEEVF) đạt gần 98 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 12% so cùng kỳ, do tăng mạnh trích lập dự phòng. Nợ xấu gần như đi ngang so với đầu năm.

Riêng quý 3/2022, hoạt động kinh doanh của EVF xen lẫn 2 gam màu sáng, tối. Trong đó, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác thu về lãi đột biến, lần lượt đạt hơn 18 tỷ đồng và hơn 51 tỷ đồng.

Trái lại, thu nhập lãi thuần giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 186 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty còn lỗ kinh doanh ngoại hối gần 13 tỷ đồng và lỗ chứng khoán đầu tư hơn 1 tỷ đồng, cộng thêm tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 60%, lên mức gần 68 tỷ đồng.

Kết quả, EVF thu về gần 98 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 12% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, EVF đạt hơn 332 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 13% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 24% và lợi nhuận từ hoạt động khác tăng 69%.

Năm 2022, EVF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 453 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch, EVF đã thực hiện được hơn 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của EVF đạt hơn 39,247 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 20%, đạt hơn 20,030 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng tăng 3% so với đầu năm, lên gần 4,666 tỷ đồng. Đồng thời, phát hành giấy tờ tăng 77% so với đầu năm, lên mức 7,069 tỷ đồng.

Xét về chất lượng nợ vay, nợ xấu của EVF tại cuối quý 3/2022 giảm nhẹ 1% so với đầu năm, về còn gần 431 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) cao gấp 2.4 lần và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 24%.

Do dư nợ cho vay khách hàng tăng nhanh hơn mức tăng nợ xấu nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 2.59% xuống còn 2.12%

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here