TCBF thu gần 335 tỷ đồng lãi trái phiếu trong quý 3/2022

0
93

Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) trong quý 3/2022 có khoản lãi trái phiếu gần 335 tỷ đồng, tăng đến 56% so cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022 của TCBF, tính đến 30/09, giá trị tài sản ròng (NAV) của TCBF đạt 19,982 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với thời điểm cuối tháng 6, tuy nhiên lại giảm đến 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số chứng chỉ quỹ là hơn 1.2 tỷ ccq, giảm hơn 25% so cùng kỳ năm trước. NAV/ccq đạt 16,527 đồng, tăng nhẹ 2% so với cuối tháng 6 và tăng 7% so cùng kỳ.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 năm trở lại tốc độ tăng trưởng của NAV/ccq đạt 7.48%, giai đoạn 3 năm đạt 22.62%.

Báo cáo cho biết, trong quý 3, TCBF có thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 440 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, lãi trái phiếu gần 335 tỷ đồng, tăng 56%. Chi phí hoạt động trong kỳ chiếm 64 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, giảm 10% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập và doanh thu hoạt động đầu tư đạt 1,254 tỷ đồng, giảm 20% cùng kỳ. Lãi từ trái phiếu đạt 932 tỷ đồng, tăng gần 38%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,058 tỷ đồng, giảm 19% cùng kỳ.

Cơ cấu tài sản của quỹ tính đến cuối tháng 9 ghi nhận trái phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng nhiều nhất với gần 73% (con số này gấp đôi so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 14,576 tỷ đồng; kế đến là chứng chỉ tiền gửi 3,139 tỷ đồng, chiếm khoảng gần 16%.

Ngoài ra, dòng tiền hoạt động đầu tư ghi nhận âm 955 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cho thấy tiền thu từ phát hành chứng chỉ quỹ mở là 5,577 tỷ đồng, ngược lại thì tiền chi mua lại chứng chỉ quỹ mở là 4,774 tỷ đồng.

TCBF cho biết lãi suất phát hành trung bình quý 3/2022 ở mức 7.17%, tăng nhẹ so với quý 2 do xu hướng tăng lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn và áp lực lạm phát trên thế giới có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

TCBF cũng cho rằng Nghị định 65 được ban hành là điểm tích vực với thị trường vốn trong dài hạn. Tuy nhiên các thành viên thị trường cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới. Nghị định 65 cũng cho phép các doanh nghiệp được phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu nợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận với kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp đóng vào tổng giá trị phát hành trong các quý tới.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here