TCD dừng phương án phát hành trái phiếu huy động 990 tỷ đồng

0
83

Ngày 21/09, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSETCD) công bố nghị quyết thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu năm 2022 đã được HĐQT duyệt vào ngày 16/09.

Nguyên nhân do phương án phát hành triếu phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế nhưng chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ dung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, tình hình thị trường vốn quý 4/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 16/09, HĐQT TCD thông qua chủ trương phát hành 9.9 triệu trái phiếu (mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong quý 3 và 4/2022. Công ty dự kiến huy động tối đa 990 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Cùng ngày, HĐQT TCD cũng thông qua phương án chi hơn 970 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 65 triệu cp, tương đương 40.625% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long từ CTCP Tập đoàn R&H. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng tháng 9/2022 và được ghi nhận trong hợp đồng chuyển nhượng được ký bởi các bên.

Nguồn: ViietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here