TDM báo lãi sau thuế quý 3 gấp đôi cùng kỳ

0
91

CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSETDM) báo doanh thu thuần và lãi sau thuế quý 3/2022 đồng loạt tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, TDM ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 123 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng ít hơn (17%) nên lợi nhuận gộp tăng 36%, lên gần 63.5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 47.8% lên 51.6%.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của TDM. Đvt: Tỷ đồng

Trong kỳ, các chi phí đồng loạt giảm như chi phí tài chính giảm 33%, còn 4.7 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 30%. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 82%, còn hơn 2 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân bởi kỳ này Công ty không còn phát sinh chi phí mua vật tư y tế để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, sản lượng nước tiêu thụ và giá cung cấp nước sạch quý 3 đã tăng lần lượt 17.5% và 8.5% so với cùng kỳ. Như vậy, sau khi trừ thuế và chi phí, TDM ghi lãi sau thuế hơn 54.4 tỷ đồng, tăng 110%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDM thu về hơn 353 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh (98%) từ 87 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng do Công ty không còn khoản cổ tức nhận được trong cùng kỳ làm cho lợi nhuận trước thuế sụt giảm 22%, còn 154 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 146.5 tỷ đồng, giảm 24%.

Năm 2022, TDM đặt kế hoạch tổng doanh thu 510 tỷ đồng và gần 236 tỷ đồng lãi sau thuế lần lượt giảm 16% và 28% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ Biwase. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 62% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Cân đối kế toán của TDM tại ngày 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn:VietstockFinance

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của TDM đạt gần 2,381 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 60%, lên hơn 161 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty phát sinh khoản tạm ứng hơn 144 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, đây là khoản tạm ứng cho ông Nguyễn Minh Đức để đền bù cho những hộ dân có đất nằm trong khu vực tuyến ống nước đi qua và đất thực hiện thi công Dự án “Xây dựng Công trình thu – Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyến ống chuyền tải nước thô về nhà máy nước sạch Dĩ An, theo Nghị quyết ngày 12/04/2022 của HĐQT.

Trong khi đó, hàng tồn kho của TDM giảm mạnh 95%, xuống còn 2 tỷ đồng do nguyên liệu, vật liệu giảm. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến lên hơn 46 tỷ đồng, gấp 8.1 lần đầu năm, phần tăng này đến từ dự án tuyến ống D2500 Nhà máy nước Bàu Bàng – Giai đoàn 2.

Theo thuyết minh, dự án được xây dựng tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 62.5 tỷ đồng đến từ nguồn vốn tự có của TDM và vốn vay Ngân hàng. Dự án được triển khai từ quý 2/2021 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2022.

Tại ngày 30/09/2022, khối lượng dở dang của dự án này bao gồm 1.21 tỷ đồng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; 40.42 tỷ đồng chi phí mua ống, vật tư thi công tuyến cống; 686 triệu đồng chi phí thiết kế bản vẽ, tư vấn lập dự toán và 3.09 tỷ đồng chi phí khác như chi phí lãi vay, chi phí mở L/C…

Cuối kỳ này, nợ phải trả của TDM đã giảm 26% so với đầu năm, đạt gần 414 tỷ đồng, do vay nợ thuê ngắn hạn và vay nợ thuê dài hạn đều giảm, lần lượt giảm hơn giảm hơn 13% và 23%.

Bên canh đó, vốn sở hữu của Công ty ở mức gần 1,967 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 248 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 321 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 18% và hơn 34%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here