Thấu chi tín dụng (Credit Facility)

0
99

Thấu chi tín dụng (tiếng Anh: Credit Facility) là một loại cho vay được dùng trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính doanh nghiệp.

Thấu chi tín dụng trong tiếng Anh là Credit Facility.

Thấu chi tín dụng là một loại cho vay được dùng trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính doanh nghiệp. Nó cho phép doanh nghiệp đi vay rút thêm tiền trong một khoảng thời gian thay vì đăng kí lại khoản vay mỗi khi cần tiền.

Các loại hình thấu chi tín dụng khác nhau bao gồm các chương trình cho vay, chương trình cam kết, thư tín dụng và hầu hết các tài khoản tín dụng bán lẻ.

Thấu chi tín dụng (Credit Facility)

Cách thức hoạt động

Thấu chi tín dụng được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính như một cách để cung cấp vốn cho các mục đích khác nhau. Các công ty thường triển khai một chương trình tín dụng kết hợp với việc đóng vòng tài trợ vốn hoặc huy động tiền bằng cách bán cổ phiếu của cổ phần. Một điều quan trọng cho các công ty là nó sẽ kết hợp các khoản nợ trong cấu trúc vốn như thế nào khi xem xét các thông số tài chính vốn chủ sở hữu.

Công ty có thể nhận thấu chi tín dụng dựa trên tài sản thế chấp có thể bán được hoặc thay thế được mà không thay đổi các điều khoản của hợp đồng ban đầu. Khoản thấu chi có thể áp dụng cho các dự án hoặc phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp và được phân phối theo quyết định của công ty.

Khoảng thời gian để trả nợ là linh hoạt, giống như các khoản vay khác, nó phụ thuộc vào tình hình tín dụng của doanh nghiệp và lượng nợ họ đã trả hết trong quá khứ.

Các loại hình thấu chi tín dụng

Các thấu chi tín dụng có nhiều hình thức. Một số thấu chi tín dụng phổ biến nhất bao gồm:

Thấu chi tín dụng bán lẻ là một phương thức tài trợ cho cơ bản (thường là một loại hình cho vay hoặc hạn mức tín dụng) được sử dụng bởi các nhà bán lẻ và các công ty bất động sản. Thẻ tín dụng là một hình thức của thấu chi tín dụng bán lẻ.

Thấu chi tín dụng quay vòng là một loại khoản vay được phát hành bởi một tổ chức tài chính cung cấp cho người đi vay sự linh hoạt để giải ngân hoặc rút tiền, hoàn tiền và rút tiền một lần nữa. Về cơ bản, đây là một hạn mức tín dụng với lãi suất thay đổi (dao động).

Chương trình cam kết là một kênh của các thỏa thuận tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn, trong đó chủ nợ cam kết cung cấp khoản vay cho công ty với điều kiện công ty phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể được qui định bởi tổ chức cho vay. Các khoản tiền được cung cấp tối đa hạn

Theo investopedia.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here