Thép Mê Lin mất gần hết lãi trong quý 3

0
73

CTCP Thép Mê Lin (HNXMEL) chứng kiến cảnh phú quý đi lùi khi ngành thép bước vào giai đoạn khó khăn.

Quý 3/2022, Thép Mê Lin ghi nhận doanh thu thuần hơn 162 tỷ đồng và lãi ròng 1 tỷ đồng, giảm tương ứng 17% và 95% so với cùng kỳ. Đằng sau đó là sự suy giảm về sản lượng tiêu thụ và giá bán thép. Nếu cùng kỳ 100 đồng doanh thu tạo ra 15.2 đồng lãi gộp thì trong quý 3/2022, con số này chỉ là 6.9 đồng.

Góp phần vào kết quả ảm đạm của doanh nghiệp thép này là mức tăng mạnh 72% của chi phí tài chính lên 6.4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. Các khoản chi phí quản lý và bán hàng cũng tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh của Thép Mê Lin trong quý 3/2022

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Sau 9 tháng đầu năm, Thép Mê Lin ghi nhận doanh thu thuần 573 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng lại “bốc hơi” 77%, về mức 13 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của doanh nghiệp thép giảm 50 tỷ đồng về 572 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Đà giảm này phần lớn đến do hàng tồn kho giảm từ 494 tỷ đồng đầu năm xuống 446 tỷ đồng.

Ở chiều đối ứng, nợ ngắn hạn của Thép Mê Lin giảm gần 50 tỷ đồng xuống còn gần 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ và vay thuê tài chính ngắn hạn lại tăng thêm hơn 30 tỷ đồng lên 273 tỷ đồng.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here