Thủy điện A Vương chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

0
98

CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiển tỷ lệ 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10.

Cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 3,000 đồng. Với hơn 75 triệu cp đang lưu hành, ước tính AVC cần chi hơn 225 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 07/11/2022.

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của AVC từ khi giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 08/01/2018. Trước đó, năm 2020, Công ty chi trả cổ tức ở mức 2.72%.

Tình hình chi trả cổ tức của AVC qua các năm

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP (Genco2, UPCoM: GE2) hiện là công ty mẹ của AVC với tỷ lệ nắm giữ 87.45%, tương ứng hơn 65.6 triệu cp. Như vậy, Genco2 sẽ được nhận về gần 197 tỷ đồng cổ tức từ AVC.

Lãi sau thuế quý 2/2022 tăng 3.4 lần so với cùng kỳ

Xét về tình hình kinh doanh, quý 2/2022, AVC ghi nhận doanh thu 261.3 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 174.6 tỷ đồng, tăng 241% (gấp 3.4 lần cùng kỳ).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, AVC thu về 445.7 tỷ đồng doanh thu, tăng 52.3%; lợi nhuận sau thuế đạt 273.4, tăng 96% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ năm 2022, AVC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 462.3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 130.8 tỷ đồng, chưa bằng một nửa số đạt được năm 2021 là 351.7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của AVC

Nguồn: AVC

So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 96.4% chỉ tiêu doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận năm gần 34% chỉ sau 6 tháng.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here