TIP báo lãi quý 3 gấp 6 lần cùng kỳ, tiền mặt chiếm gần 63% tổng tài sản

0
73

Với nhiều khoản doanh thu đột biến từ công ty con, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSETIP) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2022 đầy khả quan khi lãi ròng gấp 6 lần cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu từ phí cơ sở hạ tầng và cho thuê đất của TIP gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức lần lượt 13 tỷ đồng và hơn 835 triệu đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ 2 công ty con là CTCP Tín Khải và CTCP Bất động sản Thống Nhất lại ghi nhận tới 55 tỷ đồng và hơn 14 tỷ đồng, lần lượt gấp 31 lần và gần 15 lần quý 3 năm trước. Theo giải trình, TIP cho biết nguyên nhân doanh thu của Công ty Tín Khải tăng do trong kỳ, Công ty này đã chuyển nhượng hệ thống nhà xưởng và máy móc thiết bị tại KCN Biên Hòa 2 với giá trị gần 54 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu của Công ty Thống Nhất chủ yếu đến từ doanh thu bàn giao nhà thô trong quý.

Thuyết minh doanh thu thuần quý 3 của TIP

Nguồn: TIP

Nhờ sự đóng góp từ 2 công ty con, doanh thu thuần của TIP trong quý 3 đạt hơn 99 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ. Dù vậy, biên lãi gộp lại giảm từ 71% xuống còn 50%, do đó lãi gộp chỉ tăng ở mức gấp 2.4 lần cùng kỳ với gần 50 tỷ đồng.

Bên cạnh sự đóng góp từ kết quả kinh doanh 2 công ty con, TIP còn nhận được gần 16 tỷ đồng cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết. Ngoài ra, do công ty liên kết là CTCP Cà phê Olympic tăng vốn điều lệ, làm giảm tỷ lệ lợi ích của TIP tại Công ty này nên TIP cũng giảm được một phần khoản trích lập dự phòng theo quy định.

Về chi phí, Công ty tiếp tục không ghi nhận bất kỳ chi phí tài chính hay chi phí bán hàng nào. Chỉ có chi phí quản lý tăng 33%, lên 7 tỷ đồng.

Nhìn chung, với một số nguồn thu tăng đột biến, TIP vẫn lãi ròng gần 40 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Dù vậy, với kết quả bết bát trong nửa đầu năm, lãi ròng 9 tháng của TIP chỉ ở mức gần 57 tỷ đồng, giảm 14%.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của TIP. Đvt: Tỷ đồng

Tổng tài sản của TIP tại thời điểm 30/09/2022 là 1,988 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Đóng góp phần lớn trong đó là lượng tiền mặt và tiền gửi dài hạn với hơn 1,244 tỷ đồng (chiếm gần 63% tổng tài sản), gấp 5.8 lần cuối năm trước.

Trong khi đó, nợ phải trả của Công ty cũng tăng 11%, lên 294 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản doanh thu chưa thực hiện với hơn 180 tỷ đồng (tăng 5%). Mặt khác, Công ty tiếp tục không ghi nhận bất kỳ khoản vay nợ nào.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here