Tự doanh 26/09: Mua ròng hơn 402 tỷ đồng

0
75

Phiên 26/09, tự doanh mua ròng 402.3 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh nhất là VHM (gần 50 tỷ đồng), MSN (hơn 47 tỷ đồng) và HPG (hơn 45 tỷ đồng). 

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 26/09

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 26/09

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here