TVSI báo lãi quý 3 giảm gần 50%, nắm giữ hơn 3 ngàn tỷ đồng tiền mặt

0
69

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý 3 của TVSI đạt gần 634 tỷ đồng, giảm 12.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, đạt 274.8 tỷ đồng trong quý 3, tăng nhẹ 3.3%. Nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 91.4 tỷ đồng, giảm 41.4%.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của TVSI giảm 28.3%, còn 107.4 tỷ đồng. Thu từ lưu ký chứng khoán đạt 131.1 tỷ đồng, tăng 32.3%.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động của TVSI ghi nhận 455 tỷ đồng trong quý 3, tăng nhẹ 7.1%.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm 59.2% so với cùng kỳ, còn 75.3 tỷ đồng. Lãi sau thuế của Công ty giảm 49.3%, ghi nhận ở mức 75.3 tỷ đồng.

Tổng tài sản của TVSI tại ngày 30/09 đạt hơn 9,709 tỷ đồng, tăng hơn 3,000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản gồm các khoản cho vay (3,820 tỷ đồng), đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (601 tỷ đồng), tài sản tài chính FVTPL (2,073 tỷ đồng). Đáng chú ý, Công ty đang nắm lượng tiền và tương đương tiền với giá trị 3,048 tỷ đồng.

So với đầu năm, dư nợ cho vay của Công ty giảm hơn 25% so với đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lớn với giá trị tại ngày 30/09 là 1,731 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Giá trị cổ phiếu TVSI nắm giữ cũng tăng mạnh từ 132 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

Ngày 01/12 sắp tới, TVSI dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm báo cáo về việc đã bầu ông Nguyễn Việt Cường vào vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Trước đó, TVSI đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Tiến Thành từ ngày 07/10/2022 do ông Nguyễn Tiến Thành đột ngột qua đời ngày 06/10.

Đồng thời, báo cáo về các biến cố của Công ty và các phương án ứng phó, thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Ban kiểm soát của ông Trần Hữu Thành và bầu bổ sung thành viên khác.

Một diễn biến khác, từ ngày 10/10, TVSI đã tạm dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp đối với kênh bán trái phiếu trực tiếp. Lý do được Công ty đưa ra là do tình hình diễn biến không thuận lợi trên thị trường chứng khoán và những thông tin không tích cực về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Cùng ngày, TVSI cũng có thông báo về hoạt động giao dịch chứng khoán cơ sở. Theo đó, TVSI sẽ tạm dừng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here