VPB – TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG SẼ LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT

0
27

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP VPB

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2022:

Thu nhập lãi thuần Q4/22 tăng 20,6% svck, nhờ tín dụng tăng trưởng 26,0% svck và NIM đi ngang svck. Thu nhập ngoài lãi giảm nhẹ 2,5% svck nhờ thu nhập từ phí dịch vụ tăng mạnh 57,3% svck, bù đắp cho mức giảm 94,2% svck của thu nhập từ mua bán chứng khoán. Chi phí dự phòng và chi phí hoạt động tăng mạnh trong Q4/22, lần lượt ở mức 36,3% và 42,4% svck, khiến LN ròng Q4/22 giảm 6,7% svck. Trong cả năm 2022, LN ròng tăng 53,9% svck hay 16,7% sau khi loại trừ phí trả trước từ thương vụ banca với AIA.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ:

Đối với ngân hàng mẹ, giả định tăng trưởng cho vay sẽ ở mức cao trong giai đoạn 2023-24 lần lượt là 24,0%/22,2% svck. Tỷ lệ an toàn vốn cao, nguồn vốn/thanh khoản dồi dào, cũng như việc VPB sẽ hỗ trợ một tổ chức tín dụng yếu kém là những lý do khiến chúng tôi kì vọng rằng VPB sẽ tiếp tục nhận được hạn mức tín dụng trên mức trung bình từ NHNN. Về FE Credit, chúng tôi kì vọng trong giai đoạn 2023-2024, tăng trưởng cho vay svck sẽ lần lượt là 5,1%/8,2%, thấp hơn so với mức 8,0%/10,0% trước đó. Do đó, tăng trưởng cho vay hợp nhất sẽ lần lượt là 21,0%/20,0% svck trong giai đoạn 2023-24.

Dự phóng NIM hợp nhất trong năm 2023-2024 ở mức 7,4%/7,3%, giảm từ mức 7,5% trong năm 2022 vì chúng tôi cho rằng VPB sẽ khó có thể bù đắp tác động từ việc lãi suất tiền gửi/chi phí vốn tăng cao mặc dù tỷ trọng bán lẻ/SME trong cơ cấu tín dụng của VPB ngày càng được cải thiện. Giả định về tăng trưởng cho vay chậm lại tại FE Credit cũng ảnh hưởng đến NIM hợp nhất, vì NIM của FE Credit cao hơn so với NIM của ngân hàng mẹ.

Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập sẽ giảm xuống 26,0%/25,7% trong giai đoạn 2023-24 so với 27,0% trong năm 2022 (sau khi loại phí trả trước banca) do VPB sẽ cải thiện được đòn bẩy hoạt động từ việc tăng trưởng thu nhập sau khi tăng thêm nhân sự và ngân sách quảng cáo một cách đáng kể trong năm 2022.

Về trích lập dự phòng, chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tại ngân hàng mẹ sẽ tăng lần lượt 15,0%/23,1% svck trong giai đoạn 2023-24 lên 10,0 nghìn tỷ đồng/12,3 nghìn tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về rủi ro nợ xấu gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Các khoản này tương đương với khoảng 2,5% cho vay (so với 2,8% trong năm 2022). Đối với FE Credit, chúng tôi dự phóng chi phí dự phòng sẽ giảm 5,8%/7,1% svck trong 2023-24 xuống 13 nghìn tỷ đồng/12 nghìn tỷ đồng, nhưng vẫn ở mức cao tính theo % tổng dư nợ, lần lượt là 17,2%/15,0%, so với 18,2% trong năm 2022.

Tiềm năng tăng giá: (1) phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và (2) tiềm năng trả cổ tức tiền mặt

RỦI RO: (1) NIM thấp hơn dự kiến và (2) nợ xấu cao hơn dự kiến khi xét đến khẩu vị rủi ro cao của ngân hàng.

(Nguồn: Vndirect)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here