YEG muốn chuyển nhượng 85% cổ phần ở công ty con

0
74

HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSEYEG) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng hơn 1.56 triệu cp, tương đương 85% vốn điều lệ tại CTCP YAG Entertainment.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2022. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, YAG Entertainment không còn là công ty con trực tiếp của YEG.

CTCP YAG Entertainment được thành lập ngày 18/07/2018, có địa chỉ tại TPHCM và hoạt động chính là dịch vụ quảng cáo. Tại BCTC soát xét bán niên 2022, YEG đang sở hữu 99.7% vốn điều lệ tại YAG Entertainment, với giá trị gốc hơn 15.6 tỷ đồng, dự phòng hơn 15.6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06, YEG có 11 công ty con trực tiếp, 3 công ty con gián tiếp và 6 công ty liên kết.

Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 của YEG

Trước đó, YEG cũng đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp ở 3 công ty con gián tiếp. Đây là những doanh nghiệp YEG nắm từ 51-59% vốn điều lệ và dự kiến thực hiện chuyển nhượng trong tháng 8/2022.

Cụ thể, YEG thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Thương mại Yeah1, tương đương 510 triệu đồng, chiếm 51% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Công ty TNHH Thương mại Yeah1 không còn là công ty con gián tiếp của YEG.

Đồng thời, chuyển nhượng 91,800 cp của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Gigagoods, chiếm 51% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Gigagoods không còn là công ty con gián tiếp của YEG.

Ngoài ra, Công ty sẽ chuyển nhượng 106,200 cp của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Phân phối Gigawin, chiếm 59% vốn điều lệ của Phân phối Gigawin. Sau giao dịch, Phân phối Gigawin không còn là công ty con gián tiếp của YEG.

Ngược lại, YEG thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 là Công ty TNHH Yeah1 Up với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, thời gian dự kiến trong tháng 8/2022.

Tới cuối tháng 9/2022, Công ty tiếp tục thông báo muốn góp thêm 79.1 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. Sau giao dịch, YEG sẽ sở hữu 99.89% vốn điều lệ tại Yeah1 Network. Thời gian thực hiện góp thêm vốn không chậm hơn ngày 15/10.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, YEG ghi nhận doanh thu gần 140 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cải thiện đạt hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 197 tỷ đồng.

Năm 2022, YEG lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24.7% so với năm 2021 lên 24.7 tỷ đồng.

Ngày 12/09/2022, Tập đoàn Yeah1 công bố tái định vị thương hiệu Yeah1, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới. Việc tái định vị giúp thương hiệu Yeah1 phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới, hướng tới sự phát triển bền vững.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here